Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2020-05-10 08:23:48

Graliśmy dla Orkiestry, teraz Orkiestra gra dla nas!


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od samego początku włączyła się w walkę z koronawirusem. Codziennie doposaża placówki medyczne: szpitale, pogotowia ratunkowe, laboratoria oraz domy pomocy społecznej.               Ze wsparcia korzystają też placówki na terenie powiatu gostyńskiego. Kilkakrotnie środki ochrony osobistej otrzymały: szpital SPZOZ w Gostyn (...)

2020-05-01 12:57:16

DEKALOG PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY


Coraz więcej informacji o konfliktach i przemocy w rodzinach dociera do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działającego przy nim Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na telefon interwencyjny Stowarzyszenia „DZIECKO”. To jedne z kilku placówek na terenie powiatu gostyńskiego zajmujących się wsparciem rodziny w sytuacjach przemocy. 

               Zachowujemy się coraz bardziej agresywnie. W czasie ostatnich dwóch miesięcy liczba tych informacji przekroczyła liczbę zgłoszeń z całego ubiegłego roku!

               Niestety, sprzyja temu aktualna sytuacja. (...)

2020-05-01 12:40:57

Agresja pod kontrolą – nie tylko dla kobiet


Prawie codziennie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działającego przy nim Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na telefon interwencyjny Stowarzyszenia „DZIECKO” dzwonią  kobiety prosząc o pomoc i rady w związku z nasilającymi się konfliktami w ich rodzinach i domach. Mówią też o sytuacjach zapalnych i zachowaniach agresywnych, w tym także o swoich. Tłumaczą to trwającą i narastającą kontrolą ze strony męża czy partnera, bo teraz przesiadują oni w domu, problemami z dziećmi, którym trzeba pomagać w nauce i organizować czas wolny, bo dzieci się nudzą, nie mogąc wyjść z dom (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności