Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-05-19 09:50:06

XVIII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych


Finał XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu 10 maja 2019 r. Patronat nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. Współorganizatorem konkursu po raz trzynasty było Stowarzyszenie „DZIECKO”. W finale wzięło udział 30 uczestników, zwycięzców eliminacji szkolnych w szkołach podstawowych z terenu powiatu gostyńskiego.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP 2 w składzie: Ewa Sobkowiak – przewodnicząca (...)

2019-05-18 18:17:12

Konferencja Razem przeciw przemocy


W Gostyniu odbyła się powiatowa konferencja „Razem przeciw przemocy” (17 maja 2019 r.) Uczestniczyło w niej blisko stu specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, wychowawców, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, terapeutów, adwokatów, kuratorów sądowych, mediatorów, przedstawicieli ochrony zdrowia i przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich gmin powiatu gostyńskiego.

(...)

2019-05-18 12:00:31

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUSie z udziałem ekspertów PCPR


Gostyński oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizował „Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS”. Uczestniczyli w nim eksperci z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. W piątek, 17 maja, placówka gostyńska ZUS przygotowała szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców. Odbywały się porady ekspertów ZUS, działały punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności