Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2020-02-23 18:37:33

Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego


18 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu odbył się konwent kierowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR, działających na terenie powiatu gostyńskiego. Tematami, które zdominowały to spotkanie, były: przeciwdziałanie przemocy, wsparcie rodzin i osób z deficytami, programy i działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, sytuacje trudne we współpracy z mediami oraz ustalenia dotyczące współpracy w 2020 roku.

               W obradach uczestniczyli kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, P (...)

2020-02-23 13:50:40

Wsparcie potrwa dalej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” po raz czternasty przyłączyły się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (który w tym roku przypada na 21 – 28 lutego 2020 r.).

W siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) został już od 17 lutego br. uruchomiony nieodpłatny punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czynny w godz. od 12.00 do 13.00. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło też dodatkowo dyżury w siedzibie PCPR w środy od 15:00 do 17:00.
(...)

2020-02-21 19:26:19

Rozmawiano o problemach pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny


Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie  „CENTRUM” i dyrektorzy jednostek systemu pomocy społecznej z województwa opolskiego zwrócili uwagę na palące problemy pomocy społecznej: niskie płace, zagrożenia kadrowe, kryzys rodzicielstwa zastępczego, stan superwizji czy brak procedur dla trudnych działań interwencyjnych.

W niedzielę, 16 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele poszczególnych województw. Reprezentantem Wielkopolski jest przedstawiciel PCPR (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności