Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-01-19 16:25:34

Pomagali w Daleszynie – bo to jest łatwe


Tak, jak w wielu szkołach na terenie powiatu gostyńskiego, również w Szkole Podstawowej w Daleszynie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Było wiele przygotowań, wspólna radosna zabawa i konkretna pomoc. Katarzyna Bręczewska-Wytwer podsumowuje tegoroczną WOŚP: - „Olbrzymie emocje i jeszcze większa radość na końcu - tymi słowami można podsumować wielkoorkiestrowe g (...)

2019-01-19 15:55:27

Usprawnianie chodu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o programie poprawy jakości chodu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.  

Powstanie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w  ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych z Wielkopolski między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. (...)

2019-01-18 00:13:31

Warsztaty kompetencyjne dla rodziców i socjoterapeutyczne dzieci w Borku Wlkp.


 

Zakończyły się dwumiesięczne warsztaty kompetencyjne dla rodziców oraz towarzyszące im, równolegle warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci. Zrealizowało je Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy wsparciu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.

Zajęcia warsztatowe odbywały się w ramach powiatowego projektu„Pomoc dla rodziny - wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez prz (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności