Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-10-20 22:30:23

Rodziny rozmawiały o problemach. Poszukiwani kandydaci na rodziców zastępczych


Jedną z form wspomagania funkcjonowania rodzin zastępczych, opiekujących się dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców, są grupy wsparcia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizuje je cyklicznie. Kolejne z takich spotkań odbyło się 3 października 2019 r. W tej grupie wsparcia uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz spokrewnione. Grupy wsparcia w PCPR w Gostyniu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkania grup wsparcia dają rodzinom możliwość wymiany doświad (...)

2019-10-20 09:29:52

Poszukiwacze złota z Gostynia


Stu mieszkańców Ziemi Gostyńskiej poszukiwało grudek złota w kopalni w Złotym Stoku. Stało się tak za sprawą wyjazdu terapeutyczno-aktywizującego, będącego jednym z działań w projekcie „Pomagamy – działamy”, nagrodzonym w ogólnopolskim konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.            Wypłukiwanie złota było jedną z wielu atrakcji tego kilkudn (...)

2019-10-19 07:34:49

Jak być przewodnikiem dla swojego dziecka po świecie emocji


        Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  prowadzi wiele działań wspierających rodziców w wychowywaniu dzieci, m.in. aktualnie prowadzimy warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego. Zajęcia warsztatowe odbywają się w ramach projektu Mocna rodzina” dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert przez Wojewodę Wielkopolskiego. Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dl (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności