Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-11-11 20:06:17

Czy przedszkolaki z Karolewa są bezpieczne?


W tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2019”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”, jednym ze zwycięzców był projekt „Misja „Bezpieczne Dziecko”. Realizująca go grupa nieformalna „Aktywni dla przedszkolaków”, wspierana przez Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej "BLASK", przeprowadziła już wiele działań.

(...)

2019-11-10 14:44:07

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ma nowy sprzęt


Działająca od kilkunastu lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniu „DZIECKO” wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością wzbogaciła się o kolejny sprzęt. Są to wózki inwalidzkie, składane balkoniki i dwa rowery trójkołowe.Sprzęt przekazała nieodpłatnie Fundacja Eco Textil ze Skarżyska-Kamiennej, która na początku tego roku podpisała poroz (...)

2019-11-07 10:03:05

Punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin


Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez bezpłatne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie. Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z oso (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności