Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2018-04-02 11:21:26

Ponad milion na wsparcie dla niepełnosprawnych


Rada Powiatu Gostyńskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną dla środowiska osób niepełnosprawnych uchwałę. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat gostyński w 2018 r. w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom ich wspierającym1 227 063 zł.

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fu (...)

2018-04-02 10:55:14

Fonoholizm i inne zagrożenia internetowe wśród młodzieży


Kolejna z grup wsparcia, organizowanych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dla rodziców zastępczych, poświęcona była zagrożeniom internetowym, a zwłaszcza problemowi fonoholizmu. Zaproszono do udziału w niej rodziny zastępcze zgłaszające tego typu problemy u swoich wychowanków oraz zawodowe rodziny zastępcze. Spotkanie prowadzili specjaliści PCPR w Gostyniu.

Żyjemy w czasach stałego rozwoju nowych technologii, co oznacza, że będziemy jeszcze więcej działań i zadań realizować za pomocą urządzeń mobilnych. Będziemy od ni (...)

2018-04-02 10:01:25

Zakończyły się warsztaty dla rodziców i dzieci w Krobi


W Krobi odbyły się ponad trzymiesięczne warsztaty kompetencyjne dla rodziców oraz towarzyszące im, równolegle warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci. Zrealizowało je Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi, przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Krobi. Zajęcia warsztatowe odbywały się w ramach projektów: wojewódzkiego „Mocna rodzina” i powiatowego „Wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności