Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2018-02-23 23:08:05

Pomoc z Holandii


Kolejna partia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością trafiła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Są to wózki inwalidzkie i rolatory ułatwiające poruszanie się osobom mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Można je odbierać w siedzibie PCPR w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 oraz w Centrum Informacyjno-Doradczym dla NGOs Stowarzyszenia „DZIECKO” przy ul. Parkowej 1 a. Sprzęt jest udostępniany nieodpłatnie. Ta partia sprzętu, tak jak poprzednie, została przygotowana przez holenderską organizację pozarządową Kinderhuise Bodzewo. Zadbał o to jej lider Martin de Brui (...)

2018-02-22 09:36:12

Zakończyły się zajęcia korekcyjne. Rozpoczęto nabór na kolejne!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że zakończyło realizację kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

            PCPR w Gostyniu prowadził od września 2017 r., tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych „PARTNER”. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnych, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim. Pomoc w ramach programu udzielana jest (...)

2018-02-18 22:29:34

Cykl warsztatów dla rodziców zastępczych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadziło cykl warsztatów szkoleniowych dla rodziców zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych.  Tematem szkoleń były: „Rozwój seksualny człowieka” oraz „Dorastanie i seksualność”.Warsztaty szkoleniowe dla rodziców poświęcone były seksualności w cyklu życia człowieka. Rodzice zdobyli wiedzę z zakresu rozwoju seksualnego dla poszczególnych (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności