Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2020-08-02 21:59:21

Pomagają codziennie


Wiele osób w powiecie gostyńskim ciągle potrzebuje wsparcia. Dla części z nich, tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji, każda, nawet najmniejsza pomoc materialna jest ważna. Tu sprawdza się współdziałanie przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Gostyński market SUPECO pomaga potrzebującym nie tylko od święta. Już od dłuższego czasu codziennie wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO” odbierają nadwyżki pieczywa z danego dnia i przekazują podopiecznym stowarzyszenia. Pomoc trafia też do matek i dzieci, które znalazły schronienie w Bonifraterskim Ośrodku Interwen (...)

2020-07-22 10:24:56

Rodzice otrzymali świadectwa z paskiem, a dzieci nagrody


Podsumowano powiatowy konkurs „Moje małe i duże sukcesy” dla wychowanków pieczy zastępczej. Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych i w domach dziecka, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. I to właśnie rodziny zastępcze i wychowawcy placówek tworzą dla tych dzieci nowe bezpieczne miejsca, w których najmłodsi mogą się rozwijać i przygotowywać do samodzielności w dorosłym życiu.

W 55 rodzinach zastępczych powiatu (...)

2020-07-15 22:59:01

Wychowali prawie 60 dzieci!


Ich dzieci rozjechały się po całym świecie – mieszkają m.in. w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Hiszpanii i w różnych stronach Polski. Część z nich już dawno założyła własne rodziny, część właśnie wchodzi w dorosłość, najmłodsze niedawno skończyły rok.

Dzieci, o których mowa, część swojego życia spędziły w wyjątkowej rodzinie państwa Marii Kuczyńskiej-Karolczak i Kazimierza Karolczaka. Przez niemal 20 lat tworzyli oni zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. I rzeczywiście byli jak pogotowie – dostępni całą dobę, gotowi przyjąć do swojego domu dzieci i (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności