Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

120 tysięcy dla osób pokrzywdzonych przemocą

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w roku 2013 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy współpracy PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach. Przyznano dofinansowanie w wysokości 120 000 zł.

Ośrodek w Piaskach będzie udzielał schronienia kobietom i dzieciom pokrzywdzonym przemocą  oraz udzielał im pomocy specjalistycznej.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-02-10 21:57:25

Inne artykuły