Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

140 tysięcy dał Powiat Gostyński organizacjom pozarządowym

 

Powiat Gostyński przyznał dotacje na realizację przez organizacje pozarządowe zadań w obszarze pomocy społecznej w łącznej kwocie 140 000 zł.

 W wyniku konkursów organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie finansowe. Oferty stowarzyszeń i fundacji, zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Rekomendowała ona Zarządowi Powiatu Gostyńskiego do dofinansowania te propozycje, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Na tej podstawie Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego.

 

Powiat Gostyński przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na następujące zadania:

1. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

a) Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej – dofinansowanie 90 000 zł (prowadzenie powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej)

2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem:

a) Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – dofinansowanie 2 000 zł (m.in. wycieczka do arboretum, X Prezentacje ŚDS w Gostyniu, bal andrzejkowy);

b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – dofinansowanie 5 170 zł  (XII Ponadpowiatowa Paraspartakiada, XII Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bez Barier”);

c) Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – dofinansowanie 2 660 zł (cykl olimpiad specjalnych „Aktywni razem”);

d) Stowarzyszenie „Nasz Dom” – dofinansowanie 2 400 zł (Festiwal Kultur);

e) Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu – dofinansowanie 1 800 zł (wycieczki integracyjne: do Wrocławia i do teatru muzycznego);

f) Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu „Omnes Unum Simus” – dofinansowanie 1 650 zł (imprezy integracyjne: Majówka, Andrzejki);

g) Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej – dofinansowanie 1 940 zł (zakup czytaków i książek mówionych);

h) Gostyński Klub „Amazonki” – dofinansowanie 830 zł (grupa wsparcia  i warsztaty edukacyjne);

i) Stowarzyszenie „MOST” – dofinansowanie 1 550 zł (organizacja „Kuźni 2011” – konkursy rękodzieła osób z niepełnosprawnością).

3. Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi:

a) Stowarzyszenie „Dziecko” – dofinansowanie 5 000 zł (realizacja cyklu warsztatów dla rodziców z problemami wychowawczymi).

4. Pomoc osobom w wieku podeszłym:

            a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gostyniu
– dofinansowanie 5 000 zł (X Świętogórskie Spotkania Seniorów i Przegląd Chórów).

 

            Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła też 20 000 zł ze środków PFRON na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dysponujące powyższymi środkami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyznało następujące dofinansowania:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – 4 500 zł  (cykl zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych na basenie metodą Halliwick);
  2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – 5 500 zł  (XII Ponadpowiatowa Paraspartakiada);
  3. Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – 1 000 zł (letnia olimpiada specjalna);
  4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – 5 500 zł  (XII Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bez Barier”);
  5. Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – 1 000 zł (jesienna olimpiada specjalna);
  6. Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych  - 2 500 zł (festyn integracyjny „Pożegnanie lata” i konkurs wędkarski).
Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-06-09 17:41:10

Inne artykuły