Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

15-lecie Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych

W grudniu 2000 roku rozpoczęły działalność przy PCPR w Gostyniu Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Gostyniu, Krobi i Pogorzeli, które dziś funkcjonują już samodzielnie. Dzięki działalności świetlic rozwiązano wiele poważnych problemów wychowawczych i kryzysowych sytuacji rodzinnych, które groziły młodym ludziom najpoważniejszymi konsekwencjami.

Z okazji piętnastolecia powstania świetlic zorganizowano uroczystość podsumowującą działalność placówek. Do auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu przybyli wychowankowie i wychowawcy tych placówek oraz zaproszeni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów Dziecka w Bodzewie i Gostyniu Karolina Dolata, Kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach Anna Sowula, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu Maciej Marcinkowski, Wicedyrektor ZSZ w Gostyniu Jacek Kasperski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi Agnieszka Wujek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, który przypomniał historię  Jubilatów: - Młodzieżowe świetlice socjoterapeutyczne w Gostyniu, Krobi i Pogorzeli to ważny element powiatowego systemu pomocy społecznej w obszarze wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przez wiele lat jedyne tego typu placówki na terenie powiatu gostyńskiego. W 2000 roku PCPR w Gostyniu złożył projekt na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego i wygrał grant dla Powiatu Gostyńskiego. Dzięki współpracy Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i  Zawodowych w Pogorzeli powstały wtedy trzy młodzieżowe świetlice socjoterapeutyczne w Gostyniu, Krobi i Pogorzeli.

Po kilku latach przejął ich prowadzenie Dom Dziecka w Bodzewie, a od trzech lat funkcjonują jako samodzielne placówki pod nazwą Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli z oddziałami w Gostyniu i Krobi. Kilkakrotnie też zmieniały swoje siedziby i obecnie funkcjonują: w ratuszu Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi i w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Świetlice, oprócz pomagania w indywidualnych trudnych przypadkach swoich podopiecznych, oprócz nauki i wspierania rozwoju uzdolnień wychowanków, przeprowadziły też wiele ważnych działań dla środowiska, np. organizowanie i współorganizowanie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, corocznych powiatowych turniejów tramambuły, obchodów Dnia Rodziny, biwaków socjoterapeutycznych w szkole przetrwania w Brzedni, rodzinnych rajdów rowerowych, spotkań Andrzejkowych, akcji profilaktycznych „Przytul misia”, akcji pomocowych „Mikołaje”, warsztatów profilaktycznych czy szkoły mediatorów młodzieżowych. Przypomnienie tych i innych działań świetlic zostało wsparte prezentacją multimedialną fotografii obrazujących piętnaście lat pracy świetlic.

Za współpracę i wspieranie działalności podziękowała Kierownik Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z oddziałami w Gostyniu i w Krobi Paulina Maćkowiak. Przyjęła też gratulacje, życzenia i prezenty przydatne w codziennej pracy placówek dziennych od przybyłych gości. Starosta Robert Marcinkowski podkreślił, że: - powiat jest ojcem trzech świetlic, bo jednym z naszych priorytetów jest dbałość o młode pokolenie. Świetlice mają już duży i znaczący dorobek, a przed sobą piękną przyszłość. Gratuluję też wychowankom, waszymi działaniami pokazujecie, że każdy mur można pokonać. Burmistrz Piotr Curyk, chwaląc pracę świetlic, zażartował nawiązując do położenia świetlicy w Pogorzeli: - Wiem dobrze, ile dobrej pracy robicie, bo świetlicę mam dosłownie pod sobą.

Po części oficjalnej wychowankowie i wychowawcy świetlic zaprezentowali swoje umiejętności: w showdance, w tańcu solowym. Był też mini koncert piosenki, a salwami śmiechu przyjęto zabawną uwspółcześnioną wersję bajki o Kopciuszku. A po skosztowaniu urodzinowego tortu można było też obejrzeć wystawę prac wychowanków, wziąć udział w turnieju bilarda czy obejrzeć pokazy taneczne par mieszanych: wychowawców i wychowanków. Na koniec bawiono się tańcząc freefall.

Wychowawcom i wychowankom za atrakcyjne przygotowanie jubileuszu należą się gratulacje.

Podziękowania skierowano też do firm, które wsparły organizacje jubileuszu: Pizzerii Roma w Gostyniu, Spółdzielni Mleczarska w Gostyniu, Hurtowni Spożywcza „Adamczak” w Gostyniu, sklepu Olympic Sport Marioli Adamkiewicz w Gostyniu, Piekarni Ciążyńskich w Gostyniu, kwiaciarni Jolka Andrzeja Neumanna w Krobi, Piekarni – Ciastkarni Jesiak w Krobi, HJ Heinz w Pudliszkach, Zakładowi Mięsnemu Konarczak w Pogorzeli, Piekarni Kapuścinskich w Pogorzeli i Piekarnii GS w Pogorzeli.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-01-03 10:58:38

Inne artykuły