Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

326 aktywnych w powiecie gostyńskim

Zakończyła się realizacja czteroletniego projektu "Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim". Odbyło się spotkanie podsumowujące. Realizatorzy projektu oraz uczestnicy działań w ostatnim roku spotkali się, by podsumować projektowe działania. Wszystkie grupy beneficjentów podkreślały dużą przydatność form zrealizowanych w ramach projektu. I – jak powiedziały prezeski stowarzyszeń uczestniczących w projekcie - miały tylko jedno życzenie, by działania przygotowane przez  PCPR w Gostyniu były realizowane w latach kolejnych i by korzystający  projektu mogli w nich dalej uczestniczyć.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora. Przybyli też tegoroczni partnerzy projektowi: Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” oraz rodziny zastępcze. Spotkanie zakończyły życzenia noworoczne i wręczenie uczestnikom projektu wielkich serc piernikowych.

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizowało od stycznia 2010 r. projekt systemowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu "Aktywni razem" było zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 326 osób, w tym 139 osób niepełnosprawnych, 33 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 62 osób tworzących rodziny zastępcze oraz 92 osób z otoczenia (opiekunowie niepełnosprawnych i dzieci rodziców zastępczych), poprzez treningi umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, warsztaty kompetencji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne nad morzem i w górach, połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem, dogoterapię, terapię ruchową Hallwick, treningi integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej oraz kompetencji rodzicielskich, terapię taktylną, integrację sensoryczną, trening zastępowania agresji, poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo socjalne w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego, poradnictwo psychologiczne oraz kursy: komputerowe, prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, spawacza, kosmetyczne, fryzjerskie, malowania na materiale i Window Art itd. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-12-29 21:27:00

Inne artykuły