Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Apel Dyrektora PCPR w Gostyniu

GORĄCY APEL W SPRAWIE ZIMY I ZNIECZULICY!

 

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o nich.

Dlatego w imieniu realizatorów programu "ZIMA 2009/2010" zwracam się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz o informowanie o takich sytuacjach policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, właściwego ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, ośrodka zdrowia czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu.

Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, bo może powodem jest tylko np. nieumiejętność zakupu opału w składnicy albo nieszczelne drzwi czy okna, albo awaria systemu grzewczego, którą łatwo usunąć, a jeśli pomoc przerasta nasze możliwości, poinformujmy ww. służby.

Reagujmy nawet wtedy, gdy widzimy na ulicy, w rowie, czy gdzieś pod drzewem siedzące lub leżące osoby, będące pod wpływem alkoholu. Niestety, to one są przede wszystkim ofiarami mrozów. Wszystkie krajowe (w tym sezonie) przypadki śmierci osób z powodu wychłodzenia organizmu to wyłącznie osoby pijane, w tym młode i zdrowe.

Dlatego też szczególnie apeluję do osób nadużywających alkoholu, by zachowały kontrolę oraz nie wystawiały na próbę wrażliwości społecznej innych ludzi, zwłaszcza, że zaśnięcie lub zasłabnięcie poalkoholowe może się zdarzyć w miejscu, w którym nikt się na czas nie pojawi.

Apeluję również do właścicieli mieszkań, by nie oszczędzali na ogrzewaniu i na swoich lokatorach, zwłaszcza na osobach starszych, niepełnosprawnych czy rodzinach z małymi dziećmi. A takie sytuacje mają miejsce, jak choćby ujawniona wczoraj sytuacja z ul. Kolejowej w Gostyniu, gdzie temperatura w wynajmowanym mieszkaniu starszego schorowanego małżeństwa, utrzymującego się z jednej emerytury pomostowej i korzystającego ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej nie przekraczała przez ostatnie dni 12 stopni w skali Celsjusza!

 

Proszę również o przekazywanie niepotrzebnej i zbędnej ciepłej odzieży zimowej, kurtek, butów oraz kocy. Za pośrednictwem gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie trafia one do najbardziej potrzebujących.

 

 

Dodatkowo przedstawiam informację o powiatowym programie  pomocowym  „Zima  2009/2010”, realizowanym w powiecie gostyńskim. Jego celem jest zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działania niskich temperatur. W ramach programu zostało przygotowanych na terenie powiatu 25 miejsc interwencyjnych, a dodatkowo ośrodki pomocy społecznej przygotowały też schronienie w noclegowniach i schroniskach w Kaliszu i Lesznie.

Adresatami programu są osoby bezdomne, osoby pozostające bez schronienia; osoby niedołężne, niesamodzielne, samotne, wymagające z różnych względów opieki i pomocy.

            Program jest realizowany w okresie zagrożenia działaniem niskich temperatur – od listopada  2009 r. do marca 2010 r.

Program został przygotowany przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu gostyńskiego.

Informacja o programie została rozpowszechniona wśród wszystkich instytucji i specjalistów, którzy mogą zetknąć się z ww. problemem (policjanci, strażnicy miejscy,  lekarze rodzinni, lekarze pogotowia ratunkowego, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele, radni powiatowi i gminni, burmistrzowie, wójtowie, urzędnicy samorządowi).

 

                                                                       Mirosław Sobkowiak

Data dodania: 2009-12-09 12:00:00

Inne artykuły