Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzień Seniora

    Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował 8 października obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło ponad 350 osób. 
    Andrzej Starosta Przewodniczący Zarządu Oddziału złożył wszystkim seniorom życzenia. Podkreślił, że ten rok jest szczególny, gdyż aż dwa z siedmiu kół oddziału rejonowego obchodzą swoje jubileusze. Są to: koło PZERiI w Poniecu, które obchodzi 35-lecie działalności i koło PZERiI w Piaskach, które świętuje 25-lecie działalności. Do życzeń dołączyli swoje wyrazy uznania przybyli goście: Andrzej Pospieszyński Starosta Gostyński, Jerzy Woźniak Burmistrz Gostynia, Jarosław Celka Wiceprezes Powiatowego banku Spółdzielczego w Gostyniu i Mirosław Sobkowiak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 
    Szczególnie ważnym momentem uroczystości było wręczenie P. Czesławie Piaszczyńskiej Złotej Odznaki Honorowej przyznanej przez Zarząd Główny PZERiI za zasługi dla organizacji. Jednocześnie Przewodniczący Andrzej Starosta poinformował, że takie same wyróżnienia otrzymają oba wcześniej wymienione koła w Poniecu i w Piaskach z okazji swych jubileuszy.
    Korzystając z zaproszenia burmistrz Gostynia przedstawił, wspomagając się prezentacją multimedialną, wydatki Gminy Gostyń, jej najważniejsze inwestycje oraz plany rozwiązania problemów komunikacyjnych Gostynia. Starosta gostyński, odpowiadając na wcześniej zgłoszone pytania, omówił pokrótce etapy modernizacji szpitala, zakup tomografu i dwóch nowoczesnych karetek oraz utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób obłożnie chorych w budynku przy ul. wrocławskiej, dzięki pozyskaniu przez Powiat Gostyński środków unijnych. 
    Przewodniczący PZERiI wyświetlił zdjęcia i przypomniał najważniejsze z działań zrealizowanych przez gostyński oddział w ostatnim roku. Były to m.in. 4 turnusy rehabilitacyjne nad morzem dla 180 seniorów, dofinansowane przez PCPR w Gostyniu, wycieczki do Śmiełowa, Śremu, Kotowa, Krzykosów, Boszkowa i Górzna oraz Dobrzycy, przygotowanie wystawy kwiatów oraz degustacji potraw staropolskich w Szelejewie, uroczystości z okazji świąt oraz zorganizowanie VIII Świętogórskich Spotkań Seniorów, w których uczestniczyło ponad 3 tysiące osób. Wspomniał też o najbliższych planach, czyli o wycieczkach w Bieszczady i do Warszawy.
    Kolejni zabierający głos: Mirosław Sobkowiak i Jarosław Celka opowiedzieli 
o udzielanych dofinansowaniach dla działań organizowanych przez seniorów. 
   Mocnym akcentem uroczystości z okazji Dnia Seniora okazał się koncert kapeli podwórkowej EKA, która rozbawiła wszystkich, a każdy jej kolejny muzyczny kawałek był nagradzany gromkimi brawami. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i pączku. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.

 


Data dodania: 2009-10-12 12:00:00

Inne artykuły