Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Migają w Gostyniu

    Grupa gostyńskich seniorów uczęszcza od września na zajęcia języka migowego. 
W czasie 48 godzin zajęć poznają oni 280 znaków języka migowego, co pozwoli na komunikowanie się z osobami głuchymi. Uczestnicy kursu uczą się posługiwać polskim alfabetem palcowym i systemem językowo – migowym. Przyswajają sobie znaki ideograficzne pozwalające na autoprezentację, określanie czasu, przestrzeni, barw itp., oraz nazywanie podstawowych czynności związanych z życiem codziennym. Na koniec otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach języka migowego. Dodatkowym efektem będzie efektywne zagospodarowanie wolnego czasu seniorom oraz ich aktywizacja umysłowa i ruchowa, a także rozbudzenie postaw społecznikowskich, skierowanych na wspieranie osób głuchych ze środowiska seniorów. 
    Kurs języka migowego realizowany jest przez Stowarzyszenie „Dziecko” w ramach projektu „Seniorzy wspierają się wzajemnie”, który uzyskał w ramach wojewódzkiego otwartego konkursu ofert dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego. Współorganizatorami kursu są Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.Data dodania: 2009-10-07 12:00:00

Inne artykuły