Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc dla rodziców napotykających trudności wychowawcze

    Stowarzyszenie „Dziecko”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w Gostyniu, realizuje warsztaty grupowe dla rodziców mających dzieci z problemami wychowawczymi. Celem tego projektu jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.
    Program warsztatów obejmuje między innymi rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu rodziny. Warsztaty obejmują część wykładową i warsztatową (łącznie w jednej grupie 50 godzin). Warsztaty zakończyły się już w dwóch grupach w Krobi, Pudliszkach, a obecnie są realizowane w Gostyniu. 
    Warsztaty będą się odbywały do listopada 2009 r. i swym zasięgiem obejmują wszystkie gminy powiatu gostyńskiego. Organizacje warsztatów wsparły ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu gostyńskiego i kuratorzy sądowi. 
    Projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców: Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich” współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Gostyński.Data dodania: 2009-10-05 12:00:00

Inne artykuły