Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pracowita polsko-holenderska niedziela

   Po raz kolejny w tym roku przyjechał do Polski Martin de Bruijn. Szefuje on holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo, pomagającej Domowi Dziecka w Bodzewie. Za swą wieloletnią bezinteresowną pomoc dla wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie oraz podopiecznych PCPR w Gostyniu otrzymał on w czasie ostatniego Dnia Powiatu tytuł „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.
   Tym razem Holender przywiózł dary dla niepełnosprawnych podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Są to 3 wózki inwalidzkie oraz 20 specjalistycznych krzeseł toaletowych. Martin przywiózł też 120 par kul łokciowych. 
   Część z przekazanego sprzętu trafi do niepełnosprawnych w ramach 
PCPR-owskiego Banku Pomocy Rzeczowej, a część zasili zasoby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy PCPR.
   Ze względu na to, że Martin de Bruijn pomaga społecznie, rozładunek przywiezionych darów, zebranych przez Holendra miał miejsce w niedzielę w PCPR w Gostyniu, gdyż przyjeżdża on . Pomagali w tym pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka w Bodzewie. Po rozładunku z gościem z Holandii spotkali się w Bodzewie Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie Karolina Dolata, wicedyrektor tej placówki Dariusz Marcinkowski i tłumacz Ewa Chuda. Rozmowy dotyczyły przygotowań do kolejnego przyjazdu młodzieży holenderskiej pracującej społecznie na rzecz Domu Dziecka. 
   Przyjaciel Domu Dziecka w Bodzewie i PCPR w Gostyniu zapowiedział już kolejną wizytę z komputerami. PCPR zamierza je przeznaczyć dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 


Data dodania: 2009-10-05 12:00:00

Inne artykuły