Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Śpiewali i żonglowali, czyli warsztaty dla NGOs

Tegoroczna edycja Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego miała inną niż poprzednie formułę. Zamiast prezentacji własnych działań i wysłuchania informacji źródłach pozyskiwania funduszy 45 uczestników – liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działaczy lokalnych, społeczników wzięło udział w niekonwencjonalnych warsztatach, których celem była aktywizacja do działania oraz wypracowanie najciekawszych kierunków rozwoju wykorzystujących zasoby i możliwości lokalne.

Warsztaty poprowadził specjalista i autorytet w zakresie rozwoju lokalnego i angażowania lokalnych społeczności do działania - dr Wacław Idziak z Politechniki Koszalińskiej, m.in. twórca wiosek tematycznych, takich jak Wioska Końca Świata, Wioska Wyobraźni czy Wioska Hobbitów. W czasie jedenastogodzinnych zajęć nie ograniczał się tylko do wykładu i dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale - poprzez nietypowe jak na warsztaty zajęcia, np. śpiew, żonglowanie, ćwiczenia oddechowe, zabawy z balonikami, stworzenie orkiestry ze wszystkich uczestników spotkania, grającej na najprostszych instrumentach, czy zajęcia z liną - zachęcał do nowego spojrzenia na siebie i swoje możliwości, uczył niezrażania się napotykanymi przeszkodami i wytrwałości w ich pokonywaniu oraz inspirował do podejmowania działań wykorzystujących lokalny potencjał. Pokazywał też, jak ważną rolę w naszym rozwoju pełni wyobraźnia i marzenia. Uczył też, jak motywować koleżanki i kolegów z organizacji, sąsiadów, mieszkańców swojej miejscowości czy wioski do wspólnego działania, jak sprawić, żeby ludzie chcieli zaangażować się do pracy i przede wszystkim jak sobie radzić z ograniczeniami, które tkwią w nas samych. Wskazywał jak ważne i motywujące w tego typu działaniach jest budzenie i wykorzystywanie emocji oraz powiązanie ich z zabawą.

Wypracowane przez poszczególne grupy warsztatowe materiały pokazały olbrzymi potencjał powiatu gostyńskiego. Powstały zarysy projektów aktywizujących lokalne środowiska związane z takimi obszarami jak Biskupizna, powozy, konie, turystyka drezynowa, wędliniarstwo, ochronki dla dzieci, edukacja pozasystemowa czy muzyka.

Podsumowując warsztaty, dr Wacław Idziak podkreślił, iż Ziemia Gostyńska jest kopalnią gotowych do wykorzystania zasobów, a jej siłą jest aktywność i chęć działania mieszkańców. Jest to szczególnie cenne, że są tu ludzie, którym się jeszcze chce, a to już pierwszy krok do ekonomii społecznej, czyli wykorzystywania przez samych mieszkańców swoich możliwości i zasobów do działalności ekonomicznej w różnych niekonwencjonalnych formach i podnoszenia w ten sposób dobrobytu społecznego w poszczególnych małych społecznościach lokalnych.

Jak podkreślali sami uczestnicy, spotkanie stało się też okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie ludzi, nie tylko mówiących o zaangażowaniu społecznym, ale pracujących na co dzień społecznie, nad możliwymi do zrealizowania projektami.

Udział w warsztatach był bezpłatny, a chętnych zgłaszało się tylu, że miesiąc przed spotkaniem zakończono zapisy, gdyż zabrakło miejsc.

V Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego zorganizowały Fundacja "Miejsce moje" i Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Wsparły przygotowanie forum Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół w Szelejewie oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Szelejewie.

 
 

Data dodania: 2009-07-10 12:00:00

Inne artykuły