Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Spotkanie pracowników pomocy społecznej z przedstawicielami władz samorządowych

Koniec listopada to czas życzeń dla pracowników pomocy społecznej z okazji ich święta. To też czas uroczystych spotkań tej grupy zawodowej. Jedno z takich spotkań miało miejsce w Krobi. Do wspólnej kolacji zasiedli dyrekcja i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, radna powiatowa Kazimiera Puślednik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak oraz Mikołaj Czarnecki i Marian Szpurka. Powitał wszystkich Dyrektor DPS w Chwałkowie Ryszard Janaszak, który podsumował ostatni okres działalności placówki. Życzenia składali goście z Wicestarostą i Burmistrzem Krobi na czele. Wicestarosta przypomniał starania powiatu, których efektem jest 50 % wzrost płac pracowników domów pomocy społecznej w powiecie gostyńskim od 2006 r. Burmistrz S. Czwojda podkreślił, że placówki pomocy społecznej to ważne zakłady pracy na terenie gminy Krobia, gdyż jest ich aż pięć, w tym cztery powiatowe. Na trudną pracę i opiekowanie się tymi, którym już nawet rodziny nie były w stanie pomóc, zwrócili uwagę radna Kazimiera Puślednik i dyrektor PCPR.

Prócz życzeń i kwiatów pracownicy otrzymali najnowszy szesnasty numer pisma mieszkańców DPS i ŚDS w Chwałkowie „Ciekawostki z naszego Domu”, zawierający m.in. podziękowania i życzenia dla opiekunów w ww. placówkach.

 

 

 

 

Data dodania: 2009-12-03 12:00:00

Inne artykuły