Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Akty nominacji do wyróżnień prezydenckich

25 kwietnia br. odbyło się spotkanie Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie – Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu z rodzinami zastępczymi. W czasie tego spotkania przedstawiciele PCPR w Gostyniu wręczyli ośmiu rodzinom zastępczym akty nominacji do wyróżnienia Prezydenta RP z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Wybrane rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego uhonorowano za trud, poświęcenie, wieloletnią pracę z dziećmi, oddanie dzieciom i ich pełną akceptację, stworzenie dla dzieci domów charakteryzujących się ciepłem i serdecznością, szczególną dbałość o rozwiązywanie różnorodnych problemów dzieci, zachęcanie wychowanków i motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań, pasji oraz za  pokazywanie bogactwa i różnorodności życia społecznego, a także za podejmowanie pracy z rodzicami biologicznymi, które trafiły do rodzin zastępczych.

Rodziny uhonorowane nominacjami przez PCPR w Gostyniu to:

  1. Państwo Dorota i Jacek Bonawenturczykowie – zawodowa rodzina zastępcza
  2. Państwo Karolina i Paweł Cioskowie - zawodowa rodzina zastępcza
  3. Państwo Grażyna i Wojciech Jaworscy - zawodowa rodzina zastępcza
  4. Pani Maria Kuczyńska-Karolczak wraz z Panem Kazimierzem Karolczakiem - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  5. Państwo Irena i Marek Podymowie - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
  6. Państwo Elżbieta i Leszek Ptakowie – rodzina zastępcza spokrewniona
  7. Państwo Ewa Wojtkowiak-Szmyt i Michał Rogiewicz - zawodowa rodzina zastępcza
  8. Państwo Beata i Stefan Tomczakowie - zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna

PCPR w Gostyniu dziękuje Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu za pomoc w organizacji spotkania z rodzinami zastępczymi. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-04-27 20:16:42

Inne artykuły