Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywni razem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. kolejną edycję projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu pn. "Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim" jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 38 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych i 13 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty kompetencji zawodowych, turnusy rehabilitacyjne połączone ze szkoleniami, zabiegi rehabilitacyjne, wycieczkę edukacyjną z warsztatami samodzielności, poradnictwo prawne i zawodowe ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, poradnictwo w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i rozwiązywania problemów życia codziennego, poradnictwo psychologiczne oraz kursy: komputerowe, prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, spawacza, kosmetyczne, fryzjerskie itd.

 

 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-10-09 23:35:33

Inne artykuły