Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywni razem Program PO KL

AKTYWNI RAZEM.

Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczny etap realizacji projektu „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – realizator projektu. Skierowany jest on do osób usamodzielnianych z rodzin  zastępczych i Domu Dziecka oraz do niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego.

Środki na realizację zadań w 89,5% wartości projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczane były m.in. na finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń zawodowych oraz turnusów rehabilitacyjnych i inne działania aktywizujące uczestników projektu.

PCPR na ten cel pozyskało 320 376,72 zł z PO KL Poddziałanie 7.1.2. Powiat Gostyński dofinansował projekt kwotą 37 586,09 zł.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński i Wicestarosta Janusz Sikora, 40 ubiegłorocznych beneficjentów projektu i ich rodziny oraz realizatorzy. Celem spotkania było podsumowanie projektu i rozdanie  certyfikatów uczestnikom. Uroczystego wręczenia dyplomów poświadczających uzyskane kwalifikacje dokonali starostowie, którzy podziękowali również pracownikom PCPR w Gostyniu za inicjatywę oraz sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tak wielotorowego projektu.

 

Uczestnicy ubiegłorocznego etapu  to 30 osób niepełnosprawnych i 10 usamodzielnianych wychowanków z rodzin  zastępczych i domu dziecka.

Osoby z niepełnosprawnością wzięły nieodpłatnie udział w kursie komputerowym,  w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych, w turnusach rehabilitacyjnych, w wycieczce – warsztatach umiejętności społecznych, w warsztatach aktywnej integracji podnoszących kompetencje poruszania się po rynku pracy oraz skorzystały z badań lekarskich i usług rehabilitacji prozdrowotnej.

 

Osoby usamodzielniane uczestniczyły w kursie prawa jazdy, kursie wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kursach zawodowych: kelnera - barmana, kosmetyczki, operatora wózków widłowych z wymiana butli gazowych, kursie j. angielskiego, kursie komputerowym, korepetycjach, warsztatach aktywnej integracji podnoszących kompetencje poruszania się po rynku pracy, w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych, oraz skorzystały ze studiów uzupełniających.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-02-23 16:32:35

Inne artykuły