Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywny Samorząd zaprasza - terminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2015” i „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2016 – 2024”. Umożliwiają one samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że trwa nabór wniosków na pierwsze półrocze w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Termin zakończenia przyjmowania wniosków na bieżące półrocze upływa z dniem 30.03.2017 r.

Szczegółowe informacji dotyczące warunków dofinansowania w ramach Modułu I i Modułu II znajdują się w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  Aktywny samorząd w 2017 roku” oraz „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków  o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu – Aktywny Samorząd”  dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu www.gostyn-pcpr.info (zakładka Pobieranie druków i wniosków/Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum pokój 10, ul. Nowe Wrota 7, tel.655727528.

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. 

 

Harmonogram działań programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

 

01.03.2017 r.

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków Moduł II
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (pierwszy cykl 2017)

 

30.03.2017 r.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków Moduł II
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (pierwszy cykl 2017)

 

30.08.2017 r.


Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

 

01.09.2017 r.

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków Moduł II
 o dofinansowanie (drugi cykl 2017)

 

10.10.2017 r.

 

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków Moduł II w ramach programu (drugi cykl 2017)

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-03-19 22:44:07

Inne artykuły