Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ambasadorowie na śniadaniu u Starosty Gostyńskiego

Na śniadanie do Starosty Gostyńskiego przybyło ponad osiemdziesiąt osób. W tak niecodzienny sposób rozstrzygnięto konkurs na najbardziej kreatywne wydarzenie promujące zbiórkę publiczną „Głosem serca” dla Julii. Zwycięzcy zostali zaproszeni przez organizatorów konkursu: Stowarzyszenie „Dziecko” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na śniadanie do Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, w czasie którego otrzymali tytuły „Ambasadorów akcji „Głosem serca”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem było podniesienie umiejętności dzieci i młodzieży w organizowaniu wydarzeń promocyjnych, sportowych i kulturalnych w swoim środowisku pomagających w zebraniu środków w ramach zbiórki publicznej dla Julii „Głosem serca”.

Młodsi uczniowie mogli kolorować rysunki – ulotki przygotowane przez Stowarzyszenie „Dziecko” i w ramach wymyślonych przez siebie działań rozpowszechniać je w swoich społecznościach lokalnych. Starsi mogli zorganizować w szkole, wsi, mieście, na ulicy, deptaku, rynku, na wydarzeniu sportowym czy innym ważnym spotkaniu promocję zbiórki „Głosem serca” dla Julii.

Jury powołane przez organizatorów ogłosiło zwycięzcami konkursu i przyznało równorzędne honorowe tytuły najbardziej kreatywnym szkołom.

Tabla z tytułami Ambasadora zostały wręczone przez Starostę Roberta Marcinkowskiego i przedstawicieli organizatorów konkursu. Otrzymali je:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie - m.in. za zorganizowanie nocnego biegu sponsorowanego, posadzenie drzewka „Julka”, przygotowanie owocowych upominków do sprzedaży w czasie festynu dla Julki i wystawienie spektaklu teatralnego.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Piaskach m.in. za akcję rozdawania kolorowanych ulotek w czasie Drzwi otwartego w Zespole Szkół w Piaskach, na posiedzeniu Rady Rodziców, w czasie imprezy kulturalnej „Śpiewać każdy może” w domu kultury, na uroczystości pasowania przedszkolaków, na zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich oraz na sesji Rady Gminy Piaski.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu m.in. za zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Recytujemy dla Julki” i akcję akcję rozdawania kolorowanych ulotek.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli m.in. za akcję rozprowadzania kolorowanych ulotek w czasie spotkania mieszkańców Pogorzeli w domu kultury na święcie śpiewania patriotycznych pieśni.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu m.in. za akcję rozdawania kolorowanych ulotek w czasie „Mikołajkowego Tygodnia Czytania”, „Mikołajkowego przemarszu ulicami Gostynia”, spotkań z rodzicami i piernikowego święta w szkole.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu za m.in. kampanię promocyjną na ulicach Gostynia.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu za m.in. promocyjne działania w czasie spotkań Ligi Halowej w Gostyniu i w Piaskach.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu za m.in. zorganizowanie koncertu charytatywnego dla Julki.

Sama Julka wraz z rodzicami wzięła udział w śniadaniu u Starosty Gostyńskiego i razem z rodzicami zademonstrowała, jak działa urządzenie Tobii I-15, dzięki któremu kontaktuje się teraz ze wszystkimi. 

Stowarzyszenie „Dziecko” i PCPR w Gostyniu dziękują gorąco za pomoc w zorganizowaniu śniadania podsumowującego konkurs: Warsztatom Terapii Zajęciowej w Piaskach i Stowarzyszeniu „Kreatywni”, Piekarni Aleksandra Dolczewskiego z Siemowa oraz Starostwu Powiatowemu w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-03-02 19:56:45

Inne artykuły