Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bardzo młodzi Mikołaje w Krobi

Przygotowano wiele świątecznych paczek dla dzieci z rodzin najuboższych gminy Krobia. Takim efektem skończyła się akcja realizowana przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi. Do akcji przyłączyły się przedszkola, szkoły i organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali swoim patronatem konkretne dzieci i przygotowali dla nich paczki lub fundowali prezenty od obuwia, art. spożywczych,  środków czystości,  artykułów i przyborów szkolnych, gier edukacyjnych, książek po mnóstwo słodyczy i maskotek i wiele innych ważnych dla dzieci rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składali paczki.

Jak zaznacza koordynator projektu Hanna Czwojda: - Paczki te następnie trafiły do podopiecznych ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Paczki te otrzymali rodzice, którzy, budując swój autorytet, wręczyli je dzieciom pod choinkę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A to po to, by dzieci, obdarowane przez swoich rodziców, nie utrwalały obrazu swojej rodziny, jako gorszej, by nie czuły się gorzej, gdy inne dzieci chwalą się po świętach swoimi prezentami.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, gdyż dzięki ich staraniom święta w wielu domach były radośniejsze. W uznaniu dla aktywności dzieci, młodych ludzi oraz ich wychowawców, którzy udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że mają wielkie serca, Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu nadało honorowe tytuły „MIKOŁAJ 2016” za przeprowadzenie kampanii społecznej i przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin Powiatu Gostyńskiego.

Pamiątkowe dyplomy otrzymały:  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespół Szkół w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, Stowarzyszenie „Biegaj z Krobią WOMEN”, Przedszkole w Pudliszkach, Przedszkole „Pod Świerkami” w Krobi.

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2016-12-24 07:23:59

Inne artykuły