Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Będzie czternasty Miaskowski

Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Kreatywni” w Piaskach zapraszają na finał XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Odbędzie się on w niedzielę 29 listopada 2015 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach. Początek o godz. 13:00.

Uczestnicy finału zaprezentują dwa utwory, w tym obowiązkowo przynajmniej fragmentu utworu autorstwa Kaspra Miaskowskiego. Zmagania konkursowe odbędą się w czterech kategoriach: - szkół podstawowych, - gimnazjów, - szkół ponadgimnazjalnych, - osób niepełnosprawnych.

                W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody dla najlepszych recytatorów. Przyznana zostanie również Nagroda Publiczności oraz Grand Prix.

 

Sebastian Nowak – przedstawiciel organizatorów przypomina: - Ideą przewodnią Konkursu jest chęć krzewienia oraz doskonalenia kultury  polskiej i sztuki żywego słowa, upowszechnianie poezji wśród młodzieży oraz integracja środowiska młodzieżowego. Konkurs ma również umożliwić zapoznanie dzieci i młodzieży z literaturą pozaszkolną oraz postacią Kaspra Miaskowskiego – poety XVI w.  pochodzącego ze Smogorzewa. Pragniemy również poszerzyć bądź rozbudzić zainteresowania literackie wśród osób niepełnosprawnych.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-11-22 09:22:52

Inne artykuły