Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

"Bez Barier" Święta Góra 2009

 X Ogólnopolski Konkurs Artystyczny "Bez Barier" Święta Góra 2009


   Krzysztof Janas ze Świdnicy, Mariusz Jabłoński z Szamotuł i Beata Kaźmierczak z Kościana zostali zwycięzcami X Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Bez Barier – Święta Góra 2009” w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego. 
   W konkursach piosenki i plastycznych zmagało się 402 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli z różnych stron Polski, m.in. z Pomorza, Śląska, czy Białostockiego. Publiczność przyznała swoją nagrodę Zespołowi Panów z Domu Pomocy Społecznej w Osieku za pełne radości wykonanie przeboju „Jožin z bažin” w polskiej wersji językowej.  
   Jednak nie tylko zmagania konkursowe były najważniejsze. Dla organizatorów festiwalu ważne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania swoich talentów, gdyż dzięki festynowi rodzinnemu towarzyszącemu festiwalowi impreza ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na niej blisko 700 osób.
   Zmaganiom konkursowym i zabawom festynu towarzyszącego konkursowi przyglądali się goście: ks. Superior Marek Dudek, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Zdzisław Kowalczyk, członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Grzegorz Józefowski, Wiceburmistrz Gostynia Łukasz Burkiewicz, radny powiatowy Jarosław Jędrkowiak oraz Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, a także licznie przybyli dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej.  
   Wstępem do X konkursu „Bez barier - Święta Góra 2009” były zrealizowane w pierwszych dniach września, warsztaty arteterapii w Gostyniu, w których uczestniczyło 9 instruktorów prowadzących zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi i 23 artystów niepełnosprawnych. W czasie zajęć prowadzonych przez arteterapeutów poznawano i doskonalono techniki decoupage. 
    Sam festiwal rozpoczął się o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze i trwał aż do późnych godzin popołudniowych. Festiwal poprzedziła msza św. w bazylice świętogórskiej. Gości, artystów, opiekunów i licznie przybyłych widzów powitali w imieniu organizatorów Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak – oboje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 
   Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Grzegorz Tomaszewski - przewodniczący oraz Jacek Damazyniak i Andrzej Konieczny. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Na placu z boku sceny artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. Jury konkursu plastycznego: Anna Szymańska – przewodnicząca oraz Violetta Kolendowicz i Dominika Średniawa, uważnie przyglądało się wykonaniom. 
   Konkursom „Bez barier" towarzyszył festyn rodzinny, w trakcie którego miały miejsce konkursy (zawody w strzelaniu z łuku i w strzelaniu z broni pneumatycznej) i zabawy dla całych rodzin (rodzinne zawody narciarskie, rozgrywki siatkowej piłki wodnej, żabie skoki, wyścigi na taczkach, zbieranie butelek, jazda rowerem torze przeszkód, walki na równoważni, picie soku na czas). Długie kolejki ustawiały się też do przejażdżek bryczkami. Na festyn licznie przybyły rodziny zastępcze, dla których oprócz wspólnej zabawy to spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń.
   Można było też przymierzyć zbroję i stoczyć pojedynek z rycerzem, zbadać poziom cukru lub poczęstować się pyszną sałatką owocową. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez barier" kawę, herbatę, pyszny placek oraz grzaną kiełbasę i bigos. Dużym powodzeniem cieszył się też bar z sałatkami owocowymi przygotowany przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach – Marysinie. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki i słodycze, a na koniec rozlosowano wśród nich atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów.
   Nagrody otrzymali też zwycięzcy konkursów strzeleckich: łuczniczego: 1 miejsce - Michał Wyzuj, 2 – Piotr Skowron, 3 – Daniel Kisielewicz, i z broni pneumatycznej: 1 miejsce – Michał Wyzuj, 2 – Adrian Kalka, 3 – Bogumiła Aksamit.
   Jako gwiazda festiwalu wystąpiła kapela góralska „Ślemienianie”. Zachwyciła ona i porwała festiwalową publiczność swoją muzycznością i wirtuozerią tak, że przed sceną bawiło się ponad stu tancerzy. Tworzący zespół młodzi muzycy byli mile zaskoczeni gorącym przyjęciem przez festiwalową publiczność i oczarowani gościnnością Ziemi Gostyńskiej. 

   Część podsumowującą konkursu rozpoczęło wręczenie podziękowań dla osób, instytucji i organizacji, które od 10 lat wspierają ideę i organizację konkursów „Bez barier”: ks. Superiorowi Zbigniewowi Starczewskiemu oraz ks. Superiorowi Markowi Dudkowi i Kongregacji Filipinów, Zofii Grzegorzewskiej i Simet S.A., Małgorzacie Walczak i Stowarzyszeniu „Nie Sami”, Staroście Andrzejowi Pospieszyńskiemu i Powiatowi Gostyńskiemu, Sabinie Hosce – Kaczmarek i GOK „Hutnik”, Karolinie Dolacie i Domowi Dziecka w Bodzewie, Henrykowi Celce i Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Franciszkowi Żakowi, Kołu nr 3 w Gostyniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Violetcie Kolendowicz z PCPR w Gostyniu. Dziękując w imieniu wyróżnionych, Wicestarosta Gostyński gratulował organizatorom wytrwałości i profesjonalizmu w działaniach dla niepełnosprawnych, a ks. Jakub Przybylski podkreślił, że Święta Góra jest zawsze otwarta dla tych, którzy wbrew temu, co przyniósł im los, potrafią tworzyć i dzielić się swą twórczością z innymi.
   W czasie ogłoszenia wyników X „Bez barier” członkowie jury podkreślali wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez artystów niepełnosprawnych technik. Przekazali też wyrazy uznania dla wszystkich artystów startujących w konkursach oraz ich opiekunów. Nagrody (aparaty cyfrowe, telefony komórkowe, wieże audio, masażery, steppery, ekspresy do kawy, kino domowe, lornetki itp.) i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez ks. Roberta Klemensa, Wicestarostę Janusza Sikorę i Małgorzatę Walczak – Prezesa Stowarzyszenia „Nie Sami”. 
   Rozlosowano też wśród głosujących na zdobywcę Nagrody Publiczności atrakcyjne nagrody i upominki. Na koniec najlepszy wykonawca konkursu piosenki Krzysztof Janas wystąpił w koncercie finałowym. Zamykając X Konkurs „Bez Barier”, Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji konkursów i festynu. 
   X edycję festiwalu „Bez barier” zorganizowały: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 
   Organizację konkursu wsparły: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 3 w Gostyniu, Gostyńskie Towarzystwo Historyczne, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach oraz Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, Hurtownia Elektryczna Nowaccy, Stajnia w Bogusławkach Gruchot – Nowacki i Jacek Konieczny z Porzecza.
    Konkurs odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Wojewody Wielkopolskiego, Powiatu Gostyńskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki

X Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier" 
- 33 wykonawców (w tym 9 grup) – łącznie 95 uczestników  

1. Krzysztof Janas (Świdnica) 
2. Krzysztof Schoepe (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy) 
3. Piotr Rzepecki (Miejska Górka – Warsztaty Terapii Zajęciowej) 

5 wyróżnień (ex aequo):
Monika Kijek (Wronki – Świetlica Terapeutyczna)
Mirosław i Henryk Matysiakowie (Rawicz) 
Zespół Panów (Osiek – Dom Pomocy Społecznej) 
Natalia Bulińska (Chwałkowo – Dom Pomocy Społecznej)
Bogna Andrzejewska (Wronki – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)

Nagroda Publiczności: Zespół Panów (Osiek – Dom Pomocy Społecznej)

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier" 


a. Kategoria „Prace wykonywane na żywo" – 66 artystów

1. Beata Kaźmierczak (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej) 
2. Iwona Zajber (Krzywiń – Środowiskowy Dom Samopomocy)
3. Kamil Spodymek (Wolsztyn – Zespół Szkół Specjalnych) 
   
7 wyróżnień (ex aequo):
Barbara Syrocka (Dzięciołówka – Dom Gościnny)
Stowarzyszenie „Nie Sami” – praca zbiorowa (Gostyń) 
Szymon Majchrzak (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy) 
Rafał Podgórski (Wronki – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)
Katarzyna Andryszak (Chwałkowo – Dom Pomocy Społecznej)
Justyna Janowicz (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)  
Edward Dudziński (Osiek – Dom Pomocy Społecznej)

b. Kategoria „Prace nadesłane" - 241 prac  

1. Mariusz Jabłoński (Szamotuły – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
2. Jan Jędraszyk (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
3. Joanna Żelichowska (Gostyń – Środowiskowy Dom Samopomocy)

9 wyróżnień (ex aequo):
Kaja Pawłowska (Konin) 
Danuta Dmytryk (Jastrowie – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
Dom Pomocy Społecznej - praca zbiorowa (Pakówka)
Jerzy Dybel (Dzięciołówka – Dom Gościnny)
Anna Wachowiak (Wronki – Świetlica Terapeutyczna)
Ryszard Kimel (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy) 
Bogdan Nowicki, Maciej Sporny, Damian Sporny (Chwałkowo – Środowiskowy Dom Samopomocy)
Roman Dreczka (Osiek – Dom Pomocy Społecznej)
Henryk Żarski (Pakówka – Dom Pomocy Społecznej)
Data dodania: 2009-09-14 12:00:00

Inne artykuły