Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bezpieczeństwo ofiar jest najważniejsze

Specjaliści z pięciu powiatów uczyli się na szkoleniu w Gostyniu szacowania poziomu bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie.  

            W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się szkolenie (1.08.2014) dla specjalistów zajmujących się przypadkami przemocy w rodzinie. Było ono przeznaczone dla pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych i policjantów.

Szkolenie obejmowało moduły: omówienie zjawiska i problematyki przemocy w rodzinie, przedstawienie narzędzi do szacowania poziomu bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie, przedstawienie zasad pracy z osobami stosującymi przemoc oraz omówienie funkcjonalności portalu www.przemoc.edu.pl. Uczestnicy zapoznali się z narzędziami szacowania ryzyka w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie, zarówno w odniesieniu do osób dorosłych,  jak i do dzieci. Narzędzia te stosuje już obowiązkowo policja, a przygotowywane są wersje dla specjalistów pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia. Biorący udział w szkoleniu otrzymali też cztery podręczniki: „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie”,  „Praktyczny podręcznik dla policjantów: Szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie”, „Poradnik pracownika socjalnego: Przemoc w rodzinie” oraz „Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.

Szkolenie było bezpłatne dla uczestników, dzięki współfinansowaniu działania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach "Wielkopolskiej Kampanii Informacyjnej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Szkolenie zorganizowały Fundacja Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Stowarzyszenie Kobiet Konsola i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2014-08-04 11:49:06

Inne artykuły