Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bezpieczny dom z Dzieckiem

Stowarzyszenia DZIECKO zaprasza i zachęca wszystkich rodziców małych dzieci do udziału w projekcie pn. „Bezpieczny Dom”. Projekt realizowany jest z dotacji konkursu małych grantów Fundacji Dzieci Niczyje finansowanego ze środków The VELUX Foundations w ramach akcji BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO 2011.

Szczególnie zapraszamy wszystkich rodziców małych dzieci na warsztaty i miniwykłady na temat bezpiecznego wychowywania. Często młodzi rodzice, obarczeni problemami i trudnościami dnia codziennego, nie dostrzegają pierwszych sygnałów świadczących o problemach małego dziecka i pierwszych symptomów krzywdzenia dziecka. By nie poczuli się w takich sytuacjach bezradnymi, chcemy pomóc rodzicom i ich dzieciom,
i dostarczyć przydatnych narzędzi do opieki i wychowania swojego dziecka. Często nie wystarczają dobre chęci i „dobre serce”. Są one bardzo ważne, ale równie potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejętności. Dzieci w różny sposób informują nas o swojej krzywdzie, o swoim niezadowoleniu. Czasami potrafią powiedzieć wprost, częściej jednak milczą. Nie mówią, że dzieje im się krzywda, ukrywają przykre zdarzenia, cierpią w samotności, wołając pomocy poprzez różne znaki i zachowania. Wiedza o objawach krzywdzenia pozwoli nam „usłyszeć głos dziecka” i wstępnie zdiagnozować problem.

Dobry rodzic, to rodzic wrażliwy na potrzeby swojego dziecka, potrafiący nawiązać prawidłowe relacje z dzieckiem, budujący zaufanie, zachowujący podstawowe zasady bezpieczeństwa. To jednocześnie rodzic, który ochrania dziecko, ale i jasno wyznacza mu granice zachowań oraz prawa i obowiązki.

Nadrzędnym celem naszego projektu jest przybliżenie uczestnikom problematyki praw dziecka i jego ochrona poprzez dostarczenie i poszerzenie wiedzy o:

  • potrzebach dziecka,
  • objawach krzywdzenia dziecka,
  • nawiązaniu bezpiecznej relacji z dzieckiem i budowaniu wzajemnego zaufania,
  • sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • negatywnym wpływie przemocy i agresji w mediach, bajkach itp. na psychikę dziecka,
  • instytucjach wspierających rodziny na terenie powiatu gostyńskiego.

Poprzez aktywne uczestnictwo w projekcie rodzice wzmocnią i zwiększą swoją wiedzę
o potrzebach rozwojowych dziecka oraz wzbogacą kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, zwiększą swoje umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie, a także będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Znaczenie rodziny jest olbrzymie w życiu każdego człowieka. W niej uczymy się jak żyć, jak okazywać emocje, jak troszczyć się o innych, jak realizować swoje marzenia. Jako rodzice mamy wiele marzeń związanych z naszymi dziećmi. Chcemy, aby zdobyły dobry zawód, by założyły rodzinę, były zdrowe, a przede  wszystkim chcemy, aby były szczęśliwe. Dlatego ważne jest, aby nauczyć rodziców, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak nawiązywać i budować żywe i silne relacje ze swoimi dziećmi już od najmłodszych lat.

Adresatami programu są rodziny i osoby samotne zainteresowane rozwijaniem
i wzbogacaniem swoich kompetencji rodzicielskich, jak również rodziny i osoby samotne, których dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazały się niewystarczające. 

Projekt zakłada 8 spotkań warsztatowych. Realizowany będzie od maja do listopada 2011 r. i obejmował będzie mieszkańców wszystkich gmin powiatu gostyńskiego. Miejscem warsztatów grupowych dla rodziców będzie sala w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7. Założeniem projektu jest uruchomienie 1 grupy dla 10 rodzin/osób. Program zajęć będzie obejmował część wykładową, część warsztatową oraz pracę indywidualną.

Prosimy o zgłaszanie się osób/rodziców zainteresowanych udziałem w programie „Bezpieczny Dom” do 31 maja 2011 r. Wszelkie zapytania i wątpliwości związane z naborem  proszę kierować do pani Alicji Daty, tel. 65-572-75-28 lub kom. 603-533-381 i Dominiki Karlińskiej tel. 65-572-75-28 lub kom. 603-533-364. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Równocześnie w ramach projektu, w siedzibie PCPR w Gostyniu
ul. Nowe Wrota 7, partnera projektu, został uruchomiony punkt bezpłatnych porad specjalistycznych dla wszystkich rodziców z powiatu gostyńskiego. Dyżury pełnią:

  1. pedagog – poniedziałki od godz. 1600-1800,
  2. psycholog – poniedziałki od godz. 1600-1800,
  3. prawnik – wtorki od godz. 1500-1700,
  4. pracownik socjalny – czwartki od godz. 1500-1700.

Dyżurujący specjaliści będą przyjmowali do końca czerwca 2011 r.

Stowarzyszenie DZIECKO serdecznie zaprasza wszystkich rodziców i osoby mające na uwadze dobro dzieci, do skorzystania z warsztatów i poradnictwa specjalistycznego.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-05-06 22:52:47

Inne artykuły