Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bezpłatna pomoc dla poszkodowanych przestępstwami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” informują, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:     www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl

                Dodatkowo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz w Punkcie Wsparcia dla Ofiar Przemocy Stowarzyszenia „Dziecko” można uzyskać „Informator dla pokrzywdzonego. Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej”. Książka jest wydawana do wyczerpania posiadanych egzemplarzy. Można też uzyskać wersję elektroniczną tej 175 – stronicowej publikacji pisząc na adres: pcpr@gostyn.pl lub stowarzyszeniedziecko@wp.pl

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-11-16 00:09:19

Inne artykuły