Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie

Specjaliści Stowarzyszenia „DZIECKO” udzielają bezpłatnych porad mieszkańcom Powiatu Gostyńskiego w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego. Porady udzielane są w ramach projektu: „Prawo dla wszystkich” współfinansowanego przez Powiat Gostyński w ramach otwartego konkursu ofert.

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego prowadzi bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne  dla wszystkich klientów indywidualnych z terenu powiatu ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności osób z terenu powiatu gostyńskiego, a zwłaszcza  kobiet i ich najbliższych, zagrożonych przemocą, oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin do bezpłatnej pomocy prawnej i do poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Projekt realizowany jest od maja do końca grudnia br. Wsparcia udzielają: prawnik, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, pedagog rodzinny, terapeuta środowiskowy, mediatorzy.

           Dyżury specjalistów odbywają się w poniedziałki od godz. 15.00 do 17.00 wg następującego harmonogramu:

  1. Poradnictwo prawne: 12 i 26 maja, 9 i 23 czerwca, 7 i 14 lipca, 4 i 25 sierpnia, 8, 22 i 29 września, 13 i 27października,17 i 24 listopada, 1 i 22 grudnia (22.12 – do 18.00)
  2. Poradnictwo pomocowe i mediacje: 26 maja, 9 i 30 czerwca, 7, 14, 21 i 28 lipca, 1, 8 i 15 września, 6, 20 i 27 października, 7, 10 listopada, 8 grudnia.

 

Porady udzielanie są stacjonarnie – w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 8 (budynek ZOL poziom -1), e-mailowo pod adresem stowarzyszeniedziecko@wp.pl i listownie. Na spotkania można umawiać się telefonicznie – pod numerem Stowarzyszenia „Dziecko”: 725 167 236.

W czasie dyżurów, oprócz porad prawnych, można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje, jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie a nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: Stow. "Dziecko"
Data dodania: 2014-05-08 19:38:54

Inne artykuły