Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bezpłatne szkolenie z finansowości stowarzyszeń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza na bezpłatne szkolenie:Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, które organizuje Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs (organizacji pozarządowych), działające przy Stowarzyszeniu "Dziecko". PCPR zaprasza szczególnie realizatorów projektów dofinansowanych ze śrdoków powiatu gostyśńkiego.

Szkolenie jest realizowane w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego i jest przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych, księgowych, osób zarządzających, liderów, wolontariuszy oraz grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich itp., które chcą założyć stowarzyszenie lub powołać fundację.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach i fundacjach, podstawowe dokumenty prawne, obowiązujące w tym zakresie. Zapoznają się m.in. z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, polityką rachunkowości, zakładowym planem kont, sprawozdaniem finansowym, obowiązkami i deklaracjami podatkowymi. Poznają też zasady stosowane przy odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz możliwości odzyskiwania VAT w działalności NGOs. Szkolenie poprowadzi specjalista finansowości w NGOs, na co dzień  zajmujący się rachunkowością organizacji pozarządowych w praktyce.

Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” – CID w Gostyniu (ul. Parkowa 1 a) w sobotę 31 maja - od godz. 8.00. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod adresem mailowym: stowarzyszeniedziecko@wp.pl lub pod numerem telefonu Stowarzyszenia „Dziecko”:  725 167 236.

Szkolenie odbywa się przy współpracy Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach projektu „Akcelerator NGO”. 

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2014-05-18 18:22:38

Inne artykuły