Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Blisko 70 tys. zł dla społeczników

Na X Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego (24.6.2014) omawiano powiatowy budżet obywatelski i działania Powiatowej Społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Była też debata oksfordzka i rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2014”. Forum zorganizowały Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”.

Na spotkanie przybyło blisko stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie. Przybyli też Marian Poślednik Senator RP, Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Jerzy Ptak członek Zarządu Powiatu gostyńskiego, Stanisław Krysicki Wójt Pępowa, Zenon Norman Wójt Piasków Wlkp., Irena Różalska Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Piotr Curyk Burmistrz Pogorzeli, Marcin Pazdaj Sekretarz Gminy Poniec, Tadeusz Ratajczak radny Rady Miejskiej w Borku Wlkp., Adam Sarbinowski Pełnomocnik Burmistrza Krobi ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. Gości powitała i forum prowadziła Ewa Misiaczyk.

Starosta Robert Marcinkowski przedstawił założenia do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego, na który przeznaczono 300 tysięcy do decyzji mieszkańców powiatu. Jest to już druga edycja budżetu obywatelskiego w samorządzie powiatu gostyńskiego. Termin składania propozycji dotyczących przeznaczenia tych środków upływa 15 września 2014 roku.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Krzysztof Fekecz omówił działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Oprócz udziału w pracach nad przygotowaniem Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wskazał też na wypracowywanie nowej formuły działania Rady, skierowanej na wspieranie III sektora. W skład Rady wchodzą też Izabela Dereszewicz, Katarzyna Konopka-Parzy, Adam Sarbinowski, Mirosław Sobkowiak, Jerzy Ptak, Stanisław Zaremba,       Leszek Dworczak. Konsultacje społeczne Programu Współpracy z NGOs  na rok 2015 trwają do 7 lipca, a spotkanie podsumowujące konsultacje Programu Współpracy odbędzie się 3 września 2014 roku.

Ważnym punktem X FOPu okazała się debata oksfordzka na temat „W pełni wykorzystaliśmy 25 lat wolności”, przygotowana przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Jest to rodzaj dyskusji publicznej, wywodzący się z  Uniwersytetu Oksfordzkiego, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad postawioną tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi oraz zachowaniem zasad wzajemnego szacunku. Do dyskusji, która, mimo że rozpaliła uczestników oraz widzów, jednak przebiegała z zachowaniem zasad kultury, włączyli się uczestnicy X FOP na czele z senatorem RP  Marianem Poślednikiem. Tak jak każda z debat oksfordzkich i ta zakończyła się głosowaniem, które wykazało niewielką przewagę osób uważających, że nie w pełni wykorzystaliśmy 25 lat wolności.

Zachęcano też organizacje pozarządowe, wolontariuszy i grupy nieformalne do korzystania z bezpłatnej witryny internetowej www.gostyn.ngo.pl, informującej na bieżąco o tym, co dzieje się w III sektorze i jego okolicach. Wystarczy na mail stowarzyszeniedziecko@wp.pl przesłać informacje o swoich działaniach i do tego zdjęcie, a zostanie ona zamieszczona na stronie. Operatorzy strony zapewniają korektę językową i promocję na stronach lokalnych i ogólnopolskich.

Kolejnym, ale oczekiwanym w napięciu i budzącym duże emocje punktem X Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego było ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2014”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Dziecko” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Honorata Perdon        , Izabela Dereszewicz, Izabela Skorzybót, Dorota Piotrowska, Joanna Jakubiak               , Karolina Krawiec, Agnieszka Sobierajska, Michał Listwoń, Elżbieta Sierszulska, Aldona Brycka – Jaskierska, Krzysztof Fekecz i Mirosław Sobkowiak, który, w imieniu jury oraz Zarządu „Dziecka”, zaprezentował zwycięzców tej edycji. Granty wręczali prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Andrzej Konieczny, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i przedstawiciele samorządów gminnych. Na konkurs złożono 30 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 15 organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 68 974 zł. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „Dziecko” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia udzieliły Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Bank Zachodni WBK, ZUPTOR – Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i firma SIMET SA w Piaskach.

Zwycięzcą tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie” został projekt „Teatr jak życie”. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi i Grupa Teatralna „Na fali”. Cel: stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Krobia poprzez cykl 4 spektakli teatralnych (dla dzieci i dla dorosłych) i 2 imprez towarzyszących,  w wykonaniu amatorskich grup teatralnych. Inne działania: widowisko gwarowe oraz spektakl w przestrzeni otwartej, a także cykl warsztatów teatralnych dla aktorów - amatorów (dzieci-młodzieży i dorosłych) oraz wystawa plakatów teatralnych, spotkanie „25 lat wolności” połączone z projekcją nagrań wideo ze zbiorów mieszkańców prezentujących rzeczywistość Krobi w czasach PRL. Grant: 6 000 zł

 

Kolejne projekty nagrodzone grantami:

Gmina Krobia

1.„Miłośnicy Przedszkola” Wnioskodawca: Stowarzyszenie ZACZYN. Cel: Integracja mieszkańców Domachowa oraz stworzenie placu zabaw oraz miejsca spotkań dla najmłodszych sąsiadującego bezpośrednio z punktem przedszkolnym „Michałek” oraz Kościołem. Zorganizowanie festynu wsi. Grant: 3 500 zł

Gmina Borek Wlkp.

1."Odpowiedzialni MY bezpieczni i wolni ONI" Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Studziannie i Rada Sołecka wsi Studzianna wraz z mieszkańcami. Cel: Przygotowania bezpiecznego miejsca spotkań mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Studziannie z urządzeniami rekreacyjnymi. Festyn "Nie ma wolności bez Solidarności". Pokaz edukacyjny z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. "Festiwal ciasta domowego w barwach biało-czerwonych". Konkurs plastyczny "Wolność oczami dziecka". Turniej warcabowy dla dzieci i dorosłych. Grant: 5 984 zł

2. „Zjednoczeni i solidarni przy międzypokoleniowym okrągłym stole" Wnioskodawca: Stowarzyszenie "BLASK" Borecki Lider Aktywności Społeczno- Kulturalnej iRada Sołecka wsi Siedmiorogów I   Cel: Teren wypoczynku przy świetlicy wiejskiej z urządzeniami rekreacyjnymi. Biesiada patriotyczna wokół okrągłego stołu "Tropami Historii". Wystawa fotograficzna „25 lat wolności” oraz wykład na temat zdrowego żywienia i gotowania "Jak grillować, żeby nie chorować". Grant: 3000 zł

Gmina Gostyń

1.Rodzinny plac zabaw "Pod Dębami"  Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Ja też pomagam" i grupa „Aktywni rodzice” Cel: Stworzenie placu zabaw jako miejsca służącego do integracji dzieci, ich rodziców i dziadków. Podniesienie atrakcyjności Gostynia poprzez reklamę pomnika przyrody. Zorganizowanie pikniku rodzinnego. 6 000 zł

2. "FITNESS Pod Chmurką" Wnioskodawca: OSP Czachorowo i  grupa Rada Sołecka w Czachorowie  Cel: promocja sportu i ruchu na świeżym powietrzu poprzez stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku  - stacjonarnej, siłowni Pod Chmurką oraz cykl bezpłatnych treningów prowadzonych przez instruktora FITNESS. Grant: 4 000 zł

Gmina Pępowo

1. Poprzez wspólną pracę i wspólną zabawę Babkowice łączą pokolenia   Wnioskodawca: OSP Babkowice  i grupa RAZEM  Cel: Odnowienie i zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej - trzy krzyże choleryczne. Postawienie tablicy informacyjnej. Akademia oraz 3 biesiady nawiązujące do regionalnej tradycji i dawnych smaków. Prelekcje dopasowane tematycznie do zaplanowanych przedsięwzięć oraz "Dzień Pieczonej Pyry", Listopadowy dzień "Rogali Marcińskich". Wystawa zdjęć obrazująca pracę i zabawę dla wspólnej integracji, jakie miały miejsce na terenie naszej wsi w ciągu mijającego roku. Grant: 6 000 zł

2. Owoce Wolności Wnioskodawca:  Centrum Rozwoju Gminy Pępowo  Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu dla kobiet wiejskich w wieku 50+ poprzez: szkolenie komputerowe  dla 2 grup; cykl zajęć z rehabilitacji ruchowej dla dwóch grup; warsztaty decoupage i zapewnienie dowozu. Grant: 4 500 zł

Gmina Piaski

1. Nad Malińczą zdrowo i bezpiecznie Wnioskodawca:  Stowarzyszenie MOST i Radni Piasków i Sołtys wsi Piaski Cel: Zwiększenie aktywności sportowej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie miejsca spotkań nad Malińczą (siłownia zewnętrzna, oświetlenie) i aktywne włączenie ich w działania zmierzające do uatrakcyjnienia tego miejsca: Pożegnanie lata, Integracyjne spotkania ( z osobami niepełnosprawnymi), Dzień aktywnego seniora - dziadkowie przychodzą razem z wnukami i pod okiem trenera poznają zasady zdrowego aktywnego wypoczynku. Ekologiczny Piknik na Malińczy dla najmłodszych mieszkańców i konsultacje nt: zdrowego żywienia, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia. Impreza integracyjna „25 lat polskiej wolności” . Grant:  6 000 zł

2. Bodzewko Pierwsze i Drugie biesiaduje  Wnioskodawca:  Stowarzyszenie MOST  i Rada sołecka wsi Bodzewko I i II  Cel: Przygotowanie zadaszonego bezpiecznego miejsca spotkań (altana wiejska) dla wszystkich mieszkańców wsi Bodzewko I i Bodzewko II.  Biesiada - z okazji 25-lecia wolności. Grant: 3 500 zł

3. Więcej bab chce poznać świat, Wnioskodawca:  Stowarzyszenie MOST  i Koło Gospodyń Wiejskich Smogorzewo Cel: warsztaty z wykorzystaniem nowych technologii, nauka nagrywania i montowania filmików dokumentujące życie mieszkańców. Konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży pt." Co pamiętasz z ostatnich 25-ciu lat?" Budowa mini amfiteatru. Festynu pt. "Co pamiętasz z ostatnich 25-ciu lat?” Jako wkład własny przewidziano wyjazd do Gdańska do Europejskiego Centrum Solidarności. Grant: 2 350 zł

Gmina  Pogorzela

1. W zdrowym ciele , zdrowy duch - głuchowska siłownia dla wszystkich  Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli. Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze w Głuchowie Cel: Postawienie siłowni zewnętrznej przy kąpielisku w Głuchowie. Festyn integracyjny, nasadzenie drzewek i krzewów. Grant: 6 000 zł

2. Łaciata wieś dla każdego  Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli iOsoby tworzące grupę inicjatywną stowarzyszenia "Łaciata wieś" Cel: Utworzenie wioski tematycznej "Łaciata wieś" z historią mleczarstwa, rolnictwa  oraz Pogorzeli. Warsztaty rękodzielnicze.  Festyn z konkursem na temat "25 lat wolnej Polski". Grant: 3 140 zł 

Gmina Poniec

1. Czas naprawić starego grata, bo sikawka ma już swe lata. Wnioskodawca: OSP w Śmiłowie. Cel:  Odrestaurowanie zabytkowej sikawki konnej z roku 1892. Przygotowaniu prezentacji " Akcje pożarnicze 100 lat temu". Prezentacje dla dzieci podczas "Zielonych wakacji" w Śmiłowie. Wystawa zdjęć straży pożarnej OSP. Festyn i prezentacja mieszkańcom odnowionej sikawki. Grant: 6 000 zł

2. "Nowe życie" - Miejsce integracji mieszkańców we wsi Rokosowo Wnioskodawca:   Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych MUSTANG Rokosowo Cel:  Integracja mieszkańców poprzez budowę miejsca spotkań dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz miejsca zabaw dla młodszych mieszkańców wsi. Nasadzenie ozdobnych krzewów wokół powstającej wiaty z drewna. Festyn podsumowujący. Grant: 3 000 zł

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2014-06-25 13:59:36

Inne artykuły