Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Bon Turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej powiatu gostyńskiego

     Powiatowe Centrum Pomcy Rodzinie w Gostyniu informuje, że dzieci w pieczy zastępczej, na które pobierany jest dodatek wychowawczy 500 + objęte są wsparciem w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno uzupełniające świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych oraz opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu gostyńskiego zostały przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, iż by skorzystać z bonu turystycznego należy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

     Bon turystyczny zostanie przekazany SMS-em lub e-mailem w formie numeru, pełniącego rolę „portmonetki”.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Bonem będzie można płacić do końca marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny

http://www.zus.pl

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-08-24 15:48:15

Inne artykuły