Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

By kobieta czuła się bezpiecznie

W ramach programu „Kobieto bądź bezpieczna” – kilkumiesięcznego kursu samoobrony dla mieszkanek powiatu gostyńskiego - odbyło się już drugie szkolenie poświęcone sposobom radzenia sobie z przemocą w rodzinie. Na spotkaniach przedstawiono skalę zjawiska przemocy domowej, omówiono działania podejmowane przez poszczególne służby: policję, pomoc społeczną, oświatę, ochronę zdrowia w przypadku uzyskania informacji o konkretnych przypadkach przemocy.  Wskazano miejsca na terenie powiatu gostyńskiego, w których można szukać pomocy i zgłaszać przypadki przemocy w rodzinie. Dużą część szkolenia poświęcono działaniom, które kobieta może podjąć dla zapewnienia sobie i swoim dzieciom bezpieczeństwa. Wskazano przykładowe niebezpieczne sytuacje związane z przemocą w rodzinie oraz przedstawiono, jak sobie w tych sytuacjach radzić oraz jak ich unikać.

Szkolenia prowadził w formie wolontariatu przedstawiciel Powiatowego Centrum Przemocy w Rodzinie w Gostyniu - certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy.

Program „Kobieto bądź bezpieczna” zorganizowały i prowadzą wspólnie Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu. Jego główną część stanowi praktyczna nauka podstawowych technik samoobrony. Pod okiem policyjnych instruktorów uczestniczki poznają podstawowe chwyty i uderzenia, pozwalające obronić się przed napastnikiem. Uzupełnieniem kursu są: szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęcia poświęcone sposobom radzenia sobie z przemocą w rodzinie.

 

Czy zdarzyło się, że w Twojej rodzinie ktoś:

- obrzuca cię obelgami i poniża

- traktuje cię w sposób, który Cię rani

- kontroluje wszystko, co robisz, z kim się widujesz i gdzie chodzisz

- nie pozwala Ci się widywać i rozmawiać z przyjaciółmi  i rodziną

- zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub odmawia ich dania

- zachowuje się tak, jakby przemoc nie była wielką sprawą

- zaprzecza, że ją stosuje

- obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie

- niszczy Twoją własność

- popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie

- grozi, że wyrzuci lub zabije Twojego psa lub kota

- grozi, że Cię zabije lub zrani

- zmusza Cię do robienia rzeczy poniżających

TO WSZYSTKO SĄ PRZYKŁADY PRZEMOCY !

 

NIKT NIE MA PRAWA TRAKTOWAĆ CIĘ W TEN SPOSÓB !

 

Jeżeli doznajesz przemocy, jeżeli jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu. 

Źródło: pcpr
Data dodania: 2015-05-18 23:24:27

Inne artykuły