To konto zostało zawieszone

Licencja na konto w systemie PCPR.info wygasła dnia 16.03.2021

W celu odnowienia licencji proszę wysłać fax na numer 42 209-38-52 z danymi danego konta PCPR i oraz informacją o osobie do kontaktu.