Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o nowo otwartym, działającym od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 

                W Centrum Wsparcia działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu bezpłatna linia. Przy telefonie dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. Z nimi w razie potrzeby każdy może porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

                Dodatkowo, wwyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie www.liniawsparcia.pl

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

- Telefoniczne Centrum Wsparcia:  800 70 2222

- e-mail: porady@liniawsparcia.pl

- stronę www.liniawsparcia.pl i czat

Na stronie www.liniawsparcia.pl, a także w App Store i Google Play dostępna jest aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

Kontaktując się z Centrum Wsparcia będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

Nie czekaj! Daj sobie pomóc!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że kryzys psychiczny (potocznie nazywany kryzysem emocjonalnym lub załamaniem nerwowym) to ekstremalna reakcja człowieka na wydarzenie trudne, krytyczne w jego życiu. Kryzys zakłóca normalne, codzienne funkcjonowanie osoby, powodując poczucie przekroczenia jej możliwości poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Wewnętrzna równowaga emocjonalna zostaje poważnie zakłócona, a dotychczasowe metody radzenia sobie w sytuacjach zaskakujących lub nietypowych zaczynają nie przynosić rezultatów, tym samym powodując kolejne zaburzenia równowagi i poczucie utraty panowania nad sytuacją. Nieprzepracowany kryzys może stać się zalążkiem poważnych problemów psychicznych. Może się także utrwalić i przerodzić w formę przewlekłą, czyli depresję.

A niezdiagnozowana i nieleczona depresja może doprowadzić - w skrajnych sytuacjach - do samobójstwa.

 

Żyjemy w świecie, w którym na co dzień człowiek spotyka się z nowymi wydarzeniami, których nie jest w stanie zaplanować lub przewidzieć…

Żyjemy w świecie, w którym człowiek na co dzień doświadcza kontaktu z ludźmi, których nie zna, a od których także sam zależy…

Żyjemy w czasach, które wymagają szybkich reakcji, natychmiastowych decyzji, podejmowania wysiłku ponad swoje możliwości, dostosowywania się i spełniania wymagań często wykraczających ponad własne umiejętności lub kompetencje…

Żyjemy w czasach, gdy zmiany społeczne i ekonomiczne powodują utratę dotychczasowych przyzwyczajeń i stałych, znanych reguł zachowań…

Żyjemy w czasach, gdy zmiany następują szybko niemalże każdego dnia, a stare i sprawdzone sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych zawodzą…

Żyjemy w czasach, w których jeśli nie można liczyć na bezwarunkową akceptację i wsparcie bliskich… wówczas niemal każde wydarzenie stresujące w życiu człowieka może spowodować kryzys psychiczny.

 

„Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami” (James i Gilliand, 2006).

Zazwyczaj człowiek nie jest w stanie „przygotować się na kryzys”, ponieważ najczęściej są to sytuacje nagłe i niespodziewane. Z reguły kryzysowych sytuacji czy wydarzeń nie sposób uniknąć, ponieważ stanowią konsekwencję nieprzewidzianych okoliczności, których specyfiką jest to, że zawodzą w nich wszelkie dotychczas znane i sprawdzone sposoby walki z przeciwnościami. Doświadczenie kryzysu jest powszechne. Każdy człowiek może zostać dotknięty kryzysem w trakcie swojego życia.

Kryzys mogą wywołać wydarzenia o charakterze przewidywalnym, ale związane z silnym odczuwaniem wielu, często skrajnych emocji, np. zmiana stanu cywilnego, ciąża, poród, zmiana pracy, przejście na emeryturę, zmiana miejsca zamieszkania. Kryzys może zostać wywołany nieoczekiwanymi, nagłymi i trudnymi doświadczeniami takimi jak: choroba własna lub bliskiej osoby, wypadek, rozstanie, rozwód, przemoc fizyczna i psychiczna, śmierć bliskiej osoby, zagrożenie życia lub ryzyko poważnego urazu.

 

Istnieją różne rodzaje kryzysu psychicznego:

rozwojowe – zachodzące w trakcie całego życia i rozwoju człowieka (dzieciństwo, dojrzewanie, dorosłość, starość) i powodujące gwałtowne zmiany albo życiowe zwroty;

sytuacyjne - związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami, których nie można kontrolować ani przewidywać, a powodują zazwyczaj utratę czegoś lub kogoś ważnego (udział w wypadku, utrata/zmiana pracy, choroba własna lub bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, zaginięcie bliskiej osoby, nagła zmiana statusu materialnego; mogą także być wywołane przez sytuacje o wydźwięku pozytywnym: małżeństwo, narodziny dziecka, ukończenie studiów);

egzystencjalne – lęki i konflikty dotyczące własnego życia, jego celowości, ważności (kryzys wieku średniego, bilanse życiowe);

środowiskowe – spowodowane wydarzeniami z obszaru katastrof i klęsk (naturalne: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi; spowodowane czynnikiem ludzkim: wojna, emigracja, zapaść gospodarcza).

 

Człowiek znajdujący się w stanie kryzysu psychicznego może doświadczać i odczuwać wielu nieprzyjemnych i dokuczliwych objawy kryzysu psychicznego (zarówno na poziomie fizjologicznym jak i emocjonalnym).

Mogą to być:

• nieokreślony niepokój, lęk

• rozdrażnienie, złość

• przejmujący smutek, wzmożona płaczliwość

• strach odnośnie swojego funkcjonowania, przyszłości itp.

• poczucie pustki i/lub straty

• poczucie winy, wstyd

• poczucie krzywdy

• poczucie niemocy, bezsilność, bezradność

• poczucie braku własnej wartości

• zobojętnienie, brak motywacji do działania

• przygnębienie

• zmęczenie lub poczucie braku energii

• zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji

• niechęć do dotychczasowych sposobów spędzania czasu

• chęć wycofania się z dotychczasowych aktywności życiowych czy zawodowych

• problemy ze snem (trudności w zasypianiu lub nadmiarowa ucieczka w sen)

• bóle całego ciała (lub poszczególnych jego partii: brzucha, głowy, kręgosłupa, problemy trawienne)

• pobudzenie lub przeciwnie – apatia

• anhedonia (niemożność odczuwania radości i zadowolenia)

• natrętne wspomnienia wydarzenia krytycznego w formie żywych obrazów

• brak sensu i celowości istnienia

• zachowania autodestrukcyjne, myśli rezygnacyjne i samobójcze

Jak można pomóc osobie będącej w stanie kryzysu psychicznego?

Warto, aby bliscy osób przeżywających kryzys psychiczny zachowali czujność i w razie zaobserwowania niepokojących symptomów zapewnili bliskiej osobie odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Niezwykle ważne jest, aby osoba przeżywająca kryzys nie została w tej sytuacji sama i nie była pozbawiona wsparcia najbliższych, życzliwych jej osób. Niekiedy może wystarczyć wsparcie najbliższych, pod warunkiem, że są oni w stanie objąć osobę doświadczającą kryzysu szczególną ochroną i opieką

UWAGA: w sytuacjach, gdy kryzys dotknął większej grupy ludzi np. całej rodziny, małżeństwa, grupy społecznej – takiego wsparcia zapewne będą potrzebowały wszystkie uczestniczące w nim osoby; tym samym mogą nie być w stanie udzielać sobie nawzajem wystarczającej pomocy. Bardzo istotne jest wówczas zapewnienie szybkiego i profesjonalnego wsparcia z zewnątrz przez specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, a także lekarza psychiatry.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęca do korzystania w sytuacjach trudnych z Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego oraz z psychologów, psychiatrów, terapeutów  udzielających pomocy wsparcia w powiecie gostyńskim.  

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-03-04 10:29:23

Inne artykuły