Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Certyfikat dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie

 

Pierwsze urodziny Zakładu Aktywności  Zawodowej w Leonowie były okazją do podsumowań i do pochwalenia się osiągnięciami tej ważnej dla zintegrowanego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w powiecie gostyńskim jednostki. Przybyli na tę uroczystość starostowie gostyńscy Andrzej Pospieszyński i Janusz Sikora, Przewodniczący Rady Miejskiej w Borku Wlkp. Roman Kręciołek, radni gminni, szefowie placówek powiatowych i gminnych, przedstawiciele wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej i firm współpracujących z ZAZ w Leonowie. Były też delegacje organizacji pozarządowych i pracownicy ZAZ. Rolę gospodarza pełnił Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak, gdyż gmina Borek Wlkp. jest organem prowadzącym dla ZAZ w Leonowie.

                Kierownik ZAZ Grzegorz Marszałek zaprezentował prowadzoną przez siebie placówkę. Jest to najmłodszy z dziewięciu zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Wielkopolsce. Zatrudnia 50 pracowników, w tym 35 osób z niepełnosprawnością. Świadczy w cenach bardzo konkurencyjnych  usługi w zakresie: poligrafii, pralni, montażu, pielęgnacji terenów zielonych oraz utrzymywania porządku, sprzedaży i usługowego łupania drewna kominkowego. ZAZ zapewnia swoim pracownikom dowóz. Placówka się rozwija. Ostatnio dokonano zakupu nowego sprzętu poligraficznego. Planowane jest też utworzenie spółdzielni socjalnej przy ZAZ, pozwalającej na usamodzielnianie się zawodowe pracowników tej jednostki.

                Następnie przedstawiciel Wielkopolskiej Kapituły Certyfikowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej Tomasz Mika wręczył Zakładowi Aktywności Zawodowej w Leonowie Certyfikat Znaku Jakości "Zakup Prospołeczny", uprawniający korzystających z usług ZAZ w Leonowie do szeregu ulg.

                Był też czas na życzenia, kwiaty i upominki ze strony przybyłych gości na czele ze Starostą Gostyńskim.  A. Pospieszyński podkreślił rolę ZAZ w Leonowie w powiatowym systemie wspierania osób niepełnosprawnych, w którym funkcjonuje on obok Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i Gostyniu, czterech Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako ważne ogniwo łączące ekonomię społeczną z biznesem.

                W drugiej części urodzinowego spotkania pracownicy ZAZ w Leonowie zaprezentowali spektakl "Ach te kobiety". Na zakończenie wystąpiły zespoły taneczne Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-27 10:34:54

Inne artykuły