Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Chcesz być lepszym rodzicem? Przyjdź na warsztaty!

Stowarzyszenie „DZIECKO” i jego partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Poniecu i w Krobi zapraszają na warsztaty grupowe dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie. Warsztaty odbędą się w dwóch grupach: w Poniec i w Krobi. Potrwają przez trzy miesiące od września do listopada. Adresowane są dla rodziców z powiatu gostyńskiego. Zajęcia poprowadzi para trenerów: psycholog - terapeuta i specjalista pomocy psychologicznej - terapeuta.

Równocześnie z warsztatami dla rodziców będą się odbywały zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach.

Zapisy przyjmowane są w Stowarzyszeniu „DZIECKO” (Punkt Wsparcia – ul. Parkowa 1a, tel. 725 167 236) lub w siedzibie partnera: PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8 II poziom, tel. 65 572 75 28)

Udział w warsztatach dla rodziców i w zajęciach socjoterapeutycznych jest całkowicie bezpłatny dla uczestników, dzięki temu, że Stowarzyszenie „DZIECKO” realizuje projekt „Mocna rodzina” przy znaczącym dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatu Gostyńskiego i przy udziale środków finansowych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Program wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Program warsztatów dla rodziców będzie obejmował m.in. następującą tematykę:

- rozwijanie i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,

- rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć,

- kierowanie emocjami,

- konflikt i jego znaczenie dla rodziny - konstruktywne sposoby rozwiązywania,

- sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- trudne aspekty rodzicielstwa i sposoby ich rozwiązywania,

- modele wychowawcze – wzmocnienia pozytywne i negatywne jako narzędzia wychowawcze,,

- granice autorytetu i władzy rodzicielskiej,

- granice wewnętrzne i zewnętrzne w rodzinie; role w rodzinie, koalicje,

- komunikacja w grupie rodzinnej, umiejętność słuchania,

- rozwijania i wzmacnianie umiejętności społecznych – wsparcie społeczne,

- motywacja do rozwoju i zmiany funkcjonowania,

- dlaczego dzieci nie słuchają rodziców – znaczenie grupy rówieśniczej,

- wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej,

- przekazanie rodzicom wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na temat koncepcji wychowania - integrującej aspekt miłości do dziecka i wymagań mu stawianych, potrzeb rozwojowych dziecka, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka,

- uświadomienie rodzicom roli więzi emocjonalnej z dzieckiem, jako czynnika wpływającego na  rozwój dziecka  i chroniącego przed zagrożeniami,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z kryzysami.

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają:

Jedną z ważniejszych potrzeb dziecka jest potrzeba uznania. Potrzeba ta manifestuje się poprzez chęć bycia zauważonym i docenionym. Niezaspokojenie tej potrzeby może prowadzić do braku pewności siebie i niskiego poczucia wartości. Czasem też dziecko zaczyna zachowywać się prowokacyjnie, by być zauważonym i  w ten sposób rekompensować sobie brak uznania ze strony najbliższych.

                Jedną z form zaspakajania tej potrzeby przez rodzica jest udzielanie pochwał.

                Aby wspominane działanie było skuteczne, dobry rodzic powinien rzeczywiście interesować się tym, co robi dziecko i okazywać uznanie tak często, jak to możliwe, przy każdej sytuacji, która daje ku temu powody. Powinien doceniać nie tylko efekty działań dziecka, lecz także włożony w nie wysiłek. Np. -"Moim zdaniem wymagało to wiele czasu i wysiłku, jestem
z Ciebie dumny"
; czy - "Doceniam Twoje zaangażowanie".

Pochwała jest nagrodą i zachętą do wysiłku. Któż z nas nie lubi być chwalony i doceniany za to, co dobrego zrobi, nawet jeśli znajduje się to na jego liście obowiązków?

                Aby nasze dziecko mogło się rozwijać i osiągać wymarzone cele, w jego życiu musi być ktoś, kto w nie uwierzy i doceni jego działania. Dobrze, gdy jest to mama i tata, a później nauczyciel czy przełożony. Dziecko - odpowiadając na tę wiarę i uznanie - osiąga niezwykłe efekty.

                Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o dobrym wpływaniu na dziecko i poznać np. trzy kolejne stopnie używania pochwał, przyjdź na warsztaty dla rodziców. 

Źródło: Stowarzyszenie "DZIECKO"
Data dodania: 2017-08-03 17:01:49

Inne artykuły