Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

CID pomaga organizacjom

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyniu, na prośbę stowarzyszenia, przypomina, że w Gostyniu swoją działalność prowadzi Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, działające przy Stowarzyszeniu "Dziecko". Zadaniem CID jest zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom. Co ważne, oferowana organizacjom pomoc jest bezpłatna.

Centrum Informacyjno-Doradcze w Gostyniu obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów: rawickiego i gostyńskiego. „Organizacje pozarządowe, które działają na tym terenie, zapraszamy na szkolenia oraz doradztwo m.in. z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków na ich realizację, czy współpracy z samorządem” – mówi Doradca CID w Gostyniu Andrzej Konieczny. „Udzielamy także wsparcia osobom, które dopiero chcą powołać fundację lub założyć stowarzyszenie” – dodaje. M.in. przy wsparciu CID w Gostyniu powstało już Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, Stowarzyszenie „Krzyżanki”, czy Stowarzyszenie „Radość”. CID pomaga też w promocji organizacji pozarządowych. W tym roku w ramach działalności CID zorganizowane zostanie kolejne Forum Inicjatyw Pozarządowych, którego jednym z celów będzie przybliżenie mieszkańcom działalności lokalnych organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku CID w Gostyniu współorganizowało Wielkopolski Konkurs „Działania godne uwagi”, promujący ciekawe pomysły NGOs. Zwyciężył w nim Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gostyniu za inicjatywę „XI Świętogórskie Spotkania Seniorów”.  Laureatami tego konkursu zostały też inne organizacje z powiatu gostyńskiego: Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka/Ustronie i Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie za działanie: „W grupie siła, w grupie moc”; Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Nie Sami" za projekt „XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Bez Barier" - Święta Góra 2012”; Gostyńska Świetlica Środowiskowa "Promyki Dobra" Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP za projekt: „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi - Na pomoc Tęczolandii” oraz Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. i Zarząd Powiatowy LOK w Gostyniu za: „III Ponadpowiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży Niepełnosprawnej w Borku Wlkp.”

Gostyńskie Centrum Informacyjno-Doradcze otwarte jest dla organizacji w siedzibie Stowarzyszenia "Dziecko" przy ul. Parkowej 1a w: poniedziałki od 16.00 do 21.00, wtorki od 15.00 do 20.00, środy od 15.15 do 20.15, piątki od 15.15 do 20.15.  Organizacje i osoby chcące skorzystać z porad zapraszamy do wcześniejszego umawiania się telefonicznie lub mailowo, dlatego że doradcy CID udzielają bardzo często też porad w formie wyjazdowej.

Harmonogram najbliższych spotkań oraz szkoleń dostępny będzie na stronie ngo.gostyn.pl. Informację o działalności CID można także uzyskać pod numerem telefonu 725 167 236 lub mailem stowarzyszeniedziecko@wp.pl.

               

                W całej Wielkopolsce funkcjonuje osiem Centrów Informacyjno-Doradczych prowadzonych przez wybrane organizacje pozarządowe z naszego województwa. „Ich działania są częścią większego projektu pn. "Akcelerator NGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – mówi Monika Przybylak z Centrum PISOP, koordynatorka projektu. Oprócz wsparcia, jakie Centra zapewniają wielkopolskim organizacjom pozarządowym, same muszą uczestniczyć w specjalnie dla nich opracowanych cyklach szkoleniowych. „Zależy nam na podnoszeniu wiedzy doradców CID, po to, aby oferowane przez nich wsparcie było jak najwyższej jakości i faktycznie przełożyło się na efektywne funkcjonowanie lokalnych fundacji i stowarzyszeń” – uzupełnia Monika Przybylak.

Źródło: oprac. "Dziecko"
Data dodania: 2013-04-07 21:26:57

Inne artykuły