Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Czas na projekty NGOs dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina organizacjom pozarządowym z terenu powiatu gostyńskiego, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, że wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 r. należy składać do dnia  30 listopada 2015 roku  w siedzibie PCPR w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7. Druki wniosków do pobrania w siedzibie PCPR (pok. nr 10) lub na stronie internetowej www.pcpr-gostyn.info. Dotyczy to dofinansowań ze środków PFRON, o których mowa w paragrafie 12 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 926). 

W roku bieżącym skorzystały z powyższego wsparcia trzy organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” otrzymało 5 000 zł na realizację działania „Halliwick – koncepcja nauczania pływania osób niepełnosprawnych”. Projekt był realizowany od maja do października br. dla 15 osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „DZIECKO” otrzymało 5 000 zł na działanie „XVI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Bez Barier”. Projekt był realizowany w sierpniu i wrześniu br. Uczestniczyły w nim m.in. 234 osoby z niepełnosprawnością.

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Gostyniu otrzymał 2 030 zł na działanie „Z białą laską przez Polskę – wyjazd do Poznania do Teatru Muzycznego i do Muzeum Rogala. Czas realizacji projektu z udziałem 25 osób niepełnoprawnych oraz ich przewodników i opiekunów to październik i listopad br.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-11-15 10:59:23

Inne artykuły