Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dla dobra społeczności lokalnej

Każda społeczność lokalna ma swoją siłę i swoje zasoby. W gostyńskim starostwie powiatowym odbyło się spotkanie sieciujące, którego główną część organizatorzy: LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum PISOP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Centrum Informacyjno–Doradcze Stowarzyszenia „Dziecko”, poświęcili szkoleniu „Model aktywizowania społeczności lokalnej”, czyli  organizowaniu społeczności lokalnych, mającego na celu oddolne organizowanie inicjatyw samopomocowych i rozwijających środowisko.

Uczestniczyli w nim lokalni liderzy, przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowego, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego. Szkolenie dzięki zaangażowaniu organizatorów było bezpłatne dla uczestników.

Omawiano sposoby angażowania ludzi do działania: animacje, mediacje, programy aktywności lokalnej. Najwięcej uwagi poświęcono metodzie „organizowanie  społeczności lokalnej”, która choć jest długofalowym procesem, prowadzącym od bierności do partycypacji, to w efekcie tworzy lokalną wspólnotę. Wskazywano na ważną rolę organizatora społeczności lokalnej oraz na narzędzia i techniki, które może on wykorzystywać w swojej trudnej pracy.

Drugą część spotkania poświęcono omówieniu roli Rad Działalności Pożytku Publicznego, jako ważnego i podstawowego ogniwa w kształtowaniu partnerskiej współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi. Warto podkreślić, że w Wielkopolsce działa tylko 13 takich rad na 261 samorządów powiatowych i gminnych. Jedną z tych rad, najdłużej działającą, jest Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-09-27 19:26:55

Inne artykuły