Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dla Pracowników Pomocy Społecznej

Spotkać ludzi, którzy czują to samo, co my,

tak samo odbierają świat i poświęcają się dla innych

- to największe szczęście na ziemi

                              /Jan Nepomucen Ostrowski/

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej Gmin i Powiatu Gostyńskiego wyrazy uznania za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę na rzecz korzystających z powiatowego systemu pomocy społecznej. Dziękuję za ofiarowane podopiecznym serce, pasję, życzliwość oraz okazywaną wielką odpowiedzialność za los konkretnego człowieka.

               

Mirosław Sobkowiak

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-11-20 15:24:43

Inne artykuły