Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dla rodziców

Wspierają rodziców warsztatami i konsultacjami   

Stowarzyszenie „Dziecko” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzą warsztaty dla rodziców. Są realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie trzymiesięcznych warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci”.  W zajęciach grupowych uczestniczą rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. 

Celem zajęć grupowych jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Program trzymiesięcznych warsztatów obejmuje między innymi rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, praktyczne wyznaczanie dziecku norm i granic, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu rodziny. Zajęcia są prowadzone przez dwóch trenerów: psychologa i pedagoga rodzinnego.

Po zakończeniu warsztatów rodzice będą korzystać, odpowiednio do stwierdzonych lub zgłaszanych potrzeb, z indywidualnych konsultacji  specjalistów (psychologa, specjalisty pomocy psychologicznej, pedagoga rodzinnego, terapeuty środowiskowego, mediatora)zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie.

Udział w projekcie dzięki wkładowi własnemu stowarzyszenia „Dziecko”, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego i współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest dla rodziców w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-06-03 23:45:08

Inne artykuły