Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Doceniono dzieci

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa łącznie 74 dzieci, w tym 57 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadziło I Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 30 dzieci w wieku szkolnym. Konkurs skierowany był  dla uczniów:
– klasy „0”,
– klas I -III szkoły podstawowej,
– klas IV-VI szkoły podstawowej,
– klas I-III gimnazjum,
– szkół ponadgimnazjalnych.

Jury konkursowe, złożone ze specjalistów tworzących Zespół ds. Pieczy Zastępczej w PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 23 nagrody i 7 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył wychowankom starosta Robert Marcinkowski w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

W imieniu kadry PCPR podziękowania dla wszystkich rodziców zastępczych, a szczególnie dla tych, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi i potrafią swym poświęceniem i ciężką pracą nadrobić te braki, złożył dyrektor PCPR. Opiekunowie, wyróżniający się w niesieniu pomocy, cierpliwości, pomysłowości i zaangażowaniu w dobry start wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, otrzymali też specjalne pisemne wyrazy uznania. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-08-28 21:27:41

Inne artykuły