Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Doceniono sukcesy małych i dużych

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia.

W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa aktualnie 78 dzieci, w tym 62 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało trzecią edycję konkursu pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Konkurs wsparło Stowarzyszenie „Dziecko”.

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze. W konkursie wzięło udział 29 dzieci w wieku szkolnym.

Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 19 nagród i 10 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe  wręczył wychowankom Starosta Gostyński Robert Marcinkowski w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Pogratulował zwycięzcom nagród i wyróżnień oraz podziękował przybyłym rodzicom za trud pracy ze swoimi wychowankami.  Do podziękowań, w imieniu kadry PCPR, przyłączyli się dyrektor PCPR w Gostyniu i jego zastępczyni. Podkreślono, że rodzice zastępczy, zwłaszcza Ci, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi,  potrafią swym poświęceniem i ciężką pracą nadrobić  braki ujawniane u dzieci. 

W kategorii dla uczniów klas I-III szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce ex aequo  – Mariusz Przyłucki, Wiktoria Hauza, Jakub Wiatrowski, II miejsce ex aequo – Patrycja Grzesik, Martin Małecki, III miejsce – Magdalena Małecka. Wyróżnienia otrzymali: Alicja Szczepaniak, Filip Grzesik, Karol Wiatrowski; Karol Kupczyk, Majka Kupczyk, Wiktoria Kupczyk.

 

W kategorii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce ex aequo – Wiktoria Jagiełło, Szymon Krawiec, Dominika Hauza, II miejsce ex aequo – Aleksandra Urbańska, Oliwia Kalka, III miejsce – Kacper Kaczmarek. Wyróżnienia przyznano Agnieszce Biniszkiewicz, Piotrowi Jagiełło, Angelice Wilamowitz.

W kategorii dla uczniów gimnazjów nagrody zdobyli: I miejsce – Skopiński Tomasz, II miejsce – Angelika Tyrka, III miejsce ex aequo – Paweł Pieszak, Wiktoria Tyrka. Wyróżnienia otrzymała Natalia Wilamowitz.

 

W kategorii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli: I miejsce – Emil Manuszak, II miejsce – Małgorzata Nawrocik, III miejsce – Weronika Matysiak.                                             

Spotkanie ze starostą było też okazją do wręczenia dyplomów dla rodzin zastępczych, wyróżniających się w uzupełnianiu deficytów występujących u dzieci. Starosta Gostyński wyróżnił w ten sposób PP. Dorotę i Jacka Bonawenturczyków, PP. Ewę Wojtkowiak-Szmyt i Michała Rogiewicza, P. Martynę Urbańską, PP. Marię i Andrzeja Świdurskich.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski skierował też serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców zastępczych za wyjątkowe poświęcenie, jakim jest przyjęcie na siebie opieki i wychowywania dzieci, które nie mogą rozwijać się w swojej rodzinie. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-07-25 00:01:16

Inne artykuły