Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Doradzali potrzebującym

 

Stowarzyszenie "Dziecko" realizowało projekt "Prawo dla wszystkich".  Jego głównym celem było prowadzenie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego, udzielającego bezpłatnego wsparcia i poradnictwa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych i zagrożonych przemocą domową oraz ich rodzin.

                Punkt Porad w Gostyniu udzielał bezpłatnych porad w godzinach popołudniowych od maja do grudnia.  W punkcie dyżurowali prawnik, specjalista pomocy psychologicznej, mediator, terapeuta, pedagog rodzinny oraz specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc (posiadający certyfikat Niebieskiej Linii).  Oprócz udzielania porad były również prowadzone bezpłatne mediacje konfliktów, na które kierowali specjaliści z PCPR w Gostyniu i OPS-ów oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu gostyńskiego.

                Porady udzielanie były stacjonarnie oraz telefonicznie i mailowo.  

                W czasie dyżurów można było otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz informacje, gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie i nawet schronienie. Można było też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” dzięki dotacji Powiatu Gostyńskiego i przy wsparciu PCPR w Gostyniu.

                Zadanie było realizowane w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego, współutworzonego przez Stowarzyszenie „Dziecko” oraz w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Parkowej 1 a. 

                Wszystkie działania w projekcie były nieodpłatne dla korzystających dzięki dofinansowaniu przez Powiat Gostyński oraz pokryciu pozostałych kosztów funkcjonowania Punktu ze środków "Dziecka" i zrealizowaniu części działań w formie wolontariatu.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2012-12-26 23:51:09

Inne artykuły