Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dostarczyliście wielu artystycznych wzruszeń

Rozstrzygnięto XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs corocznie adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.

Na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu powitała wszystkich i poprowadziła spotkanie Natalia Hajnsz – Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu i jednocześnie koordynatorka konkursu. W spotkaniu oprócz uczestników konkursu i ich opiekunów oraz nauczycieli klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Gostyniu uczestniczyli też zaproszenie goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu Violetta Skorupska i Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Maria Marciniak.

Natalia Hajnsz pogratulowała uczestnikom wyjątkowych prac i podziękowała opiekunom oraz rodzicom za odkrywanie talentów i pracę nad ich rozwijaniem – Na konkurs wpłynęły 52 wyjątkowe prace. Ujawniają one wrażliwość artystów oraz pokazują różnorodność technik. A oglądającym je dostarczą na pewno wielu artystycznych zachwytów i wzruszeń. 

Przewodniczącą jury była plastyk Anna Szymańska. Wraz z nią prace oceniali Daria Woźniak  - pedagog i doradca osób niepełnosprawnych PCPR w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu, który podkreślił w imieniu przewodniczącej jury, że – komisja konkursowa miała wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. A, jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. Dlatego wszyscy jesteście zwycięzcami! - Jury skierowało też szczególne słowa uznania dla instruktorów i nauczycieli opiekujących się artystami.

                Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Starosta Robert Marcinkowski i Natalia Hajnsz. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła wystawa nadesłanych prac, której ekspozycję będzie można oglądać na I piętrze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń do 9 stycznia 2017 r.

Konkurs zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy wsparciu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń i Stowarzyszenia "DZIECKO".

Laureaci XVI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”:

 

A.   Kategoria dorośli:

1 miejsce: Iwona Sierant (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu)

2 miejsce: Monika Zawadzka (Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie)

3 miejsce: Marta Maćkowiak (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach)

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

- Jan Banaszak (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach)

- Jolanta Gęszka (Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie)

 

B.    Kategoria dzieci i młodzież:

1 miejsce: Nikodem Dolata (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

2 miejsce: Magdalena Musielak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

3 miejsce: Michał Faustyniak (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu)

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

- Zofia Juskowiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

- Dagmara Bajerska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu)

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-12-26 10:39:05

Inne artykuły