Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dyrektor Czułno wyróżniony

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, w związku z zakończeniem VI kadencji Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, skierował do Członków Rady podziękowania za trzyletni udział w pracach Rady. List otrzymał przedstawiciel powiatu gostyńskiego - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rogowie Grzegorz Czułno.

                Minister podziękował dyrektorowi Czułno za wkład pracy wniesiony w działalność Rady. Docenił szczególnie zaangażowanie dyrektora w realizację zadań Rady Pomocy Społecznej w zakresie tworzenia nowych rozwiązań prawnych mających na celu skuteczne wsparcie najsłabszych grup społecznych oraz doskonalenia systemu pomocy społecznej w Polsce.

                Dyrektorowi Grzegorzowi Czułno list wręczył w czasie powiatowej uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-11-26 00:01:04

Inne artykuły