Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzieci i rodzice pracowali nad morzem

Kolejna grupa rodziców zastępczych z powiatu gostyńskiego, uczestniczących w projekcie „Aktywni razem”, przebywała na wyjeździe szkoleniowym razem ze swoimi dziećmi w nadmorskiej miejscowości Poddębie.

                Wyjazd został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dla 12 rodziców i 18 dzieci, zarówno biologicznych jak i przyjętych do rodzin zastępczych. Miał on charakter szkoleniowo – integracyjny.

Dla rodziców przygotowano trzy cykle warsztatów szkoleniowych: trening integracji emocjonalnej, trening komunikacji partnerskiej oraz trening kompetencji rodzicielskich. Trening integracji emocjonalnej jest skierowany do rodziców, pozwala im przyjrzeć się swoim emocjom, podnieść umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz poznać sposoby kontrolowania swoich zachowań pod wpływem emocji, podnosi też kompetencje komunikacji wewnątrzrodzinnej. Trening komunikacji partnerskiej - pozwala na zrozumienie dynamiki oraz zasad i narzędzi komunikacji, które są podstawą wyrażania myśli, potrzeb i uczuć. Uczy komunikacji konstruktywnej, prowadzącej do porozumienia, pozwalającej bezpiecznie rozwiązywać spory i konflikty rodzinne. Trening kompetencji rodzicielskich – wzmacnia rolę rodzica w wychowywaniu dziecka, zwiększa świadomość działań rodzicielskich wobec dzieci, pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu metod i środków oddziaływania na dziecko w taki sposób, by jego rozwój przebiegła harmonijnie. 

Dla młodzieży oraz dzieci uczestniczących w wyjeździe PCPR przygotował zajęcia obejmujące: stymulacja metodą integracji sensorycznej, warsztat terapii taktylnej oraz trening kontroli emocji. Stymulacja metodą integracji sensorycznej jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi koordynującą zmysły w sposób celowy, sprzyjający właściwemu rozwojowi. Warsztat terapii taktylnej to metoda stymulacji służącej rozwojowi psychofizycznemu dziecka, polepszająca jakość więzi między rodzicem a dzieckiem. Trening kontroli emocji to doskonalenie umiejętności w zakresie kontroli złości i zastępowania niepożądanych reakcji akceptowalnymi społecznie zachowaniami, szczególnie zwrócono uwagę na naukę kontroli emocji w rozmowach z rodzicami.

                W trakcie, gdy rodzice podnosili swoje kompetencje na zajęciach, dzieci znajdowały się pod opieką opiekunki, która jako animatorka zapewniała dzieciom atrakcyjne formy spędzania czasu tj. prace manualne, zabawy ruchowe, a także przygotowanie teatrzyku kukiełkowego.

                Pobyt minął bardzo ciekawie. Jak wspomina jedna z uczestniczek: - Atrakcje mieliśmy zapewnione przez cały czas. Były zabawy przy muzyce zorganizowane w „grzybku”, ognisko, przyjęcie urodzinowe z okazji roczku najmłodszej uczestniczki, a także wycieczka do Ustki, w czasie której popłynęliśmy w rejs statkiem pirackim. Był też pokaz walk rycerskich i koncert zespołu szantowego „Kubryk”.

                Poza tym rodziny spędzały czas na placu zabaw z dziećmi, spacerowały, grały w piłkę, a także korzystały w miarę możliwości z uroków plaży.         Uczestnicy ocenili pozytywnie wyjazd, szczególnie byli zadowoleni z przygotowanych szkoleń oraz osób prowadzących z nimi zajęcia.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć i organizacją wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego czuwały dwie przedstawicielki  PCPR w Gostyniu – organizatora wyjazdu, zrealizowanego w ramach projektu „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków powiatu gostyńskiego. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-11-03 22:15:19

Inne artykuły