Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dziecko podsumowało rok 2014

Stowarzyszenie „Dziecko” - partenr wielu działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - na walnym zebraniu podsumowało kolejny, czternasty już rok swojej działalności.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2014.  W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia „Dziecko” absolutorium. Jednocześnie w związku z ustąpieniem większej części i śmiercią jednego z członków Zarządu stwierdzono jego rozwiązanie. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracowali: Andrzej Konieczny – prezes,  Mirosław Sobkowiak - wiceprezes, śp. Dariusz Marcinkowski – sekretarz, Dagmara Rucińska – skarbnik oraz członek zarządu Zbigniew Jakubowski.

Dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję. W jego skład weszli: Mirosław Sobkowiak – prezes,  Violetta Kolendowicz - wiceprezes, Bogumiła Sosnowska – skarbnik, Marzanna Konieczna – sekretarz oraz Zbigniew Jakubowski - członek zarządu.

Wśród najważniejszych 31 projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie w 2014 r. warto wspomnieć:

-  prowadzenie Centrum Informacyjno – Doradczego dla organizacji pozarządowych;

- zorganizowanie bezpłatnych półkolonii letnich dla 80 dzieci z gminy Piaski;

- współzorganizowanie z powiatowej akcji pomocowej Mikołaje 2014 (ponad 200 paczek dla dzieci z najuboższych rodzin);

- zorganizowanie 12 bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych na tematy: tworzenie projektu, zarządzanie projektem, wypełnianie wniosku aplikacyjnego, księgowość NGO, budowanie partnerstw, przeciwdziałanie przemocy, wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych, sieciowanie NGOs czy „Model aktywizowania społeczności lokalnej”,

- pomoc finansowa 4 dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami (akcja dla Julki, dla Agnieszki, dla Macieja, dla Wojtka).

- prowadzenie: Ośrodka Mediacyjnego, Punktu Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punktu Poradnictwa Obywatelskiego „Prawo dla wszystkich”, Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin,

- realizacja programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2014” – Jako Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Dziecko” zorganizowało konkurs grantowy aktywizujący społeczności lokalne dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. „Dziecko” udzieliło dotacji w wysokości 68 974zł na projekty aktywizujące społeczności lokalne dla 15 projektów (na 30 złożonych),

- współzorganizowanie corocznego XV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego  „Bez barier” (dla osób niepełnosprawnych).

- współorganizowanie corocznego powiatowego Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- prowadzenie strony www.ngo.gostyn.pl dla organizacji pozarządowych powiatu.

- innowacyjny projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców, wzmacniające kompetencje rodzicielskie”, zrealizowany dla rodziców mających problemy wychowawcze, połączony z prowadzeniem Punktu Wsparcia dla Rodzin,

- zorganizowanie corocznej edycji Powiatowego Konkursu „Opowiedz…” promującego działania lokalnych organizacji pozarządowych,

- współorganizowanie XIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Do finału zakwalifikowano 33 uczestników po eliminacjach szkolnych.

- zrealizowano drugą edycję powiatowego konkursu grantowego PGS,

- współzorganizowanie festynu rodzinnego „Powitanie lata” oraz rodzinnego rajdu samochodowego Smerfów

- zrealizowano końcowy etap projektu ,,Mam co robić, mam gdzie iść", (wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich)

- współzrealizowano XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”,

- współzrealizowano w Gostyniu, Pogorzeli i Krobi profilaktyczne akcje MIŚ,zachęcające do interweniowania w przypadkach krzywdzenia dzieci,

- prowadzenie Punktu Spotkań Rodziców z Dziećmi,

- współzorganizowanie zbiórki darów dla pięciu rodzin z Ukrainy, z okolic Lwowa, Łucka i Tarnopola, których ojcowie zginęli lub zostali ciężko ranni na Majdanie w Kijowie w czasie protestów obronie niezawisłości Ukrainy i jej przyłączenia do Unii Europejskiej. Zbiórka nosiła nazwę „Wspieramy rodziny z Ukrainy”.

- współzorganizowanie XIV Biegu bez barier w ramach Ogólnopolskiego Biegu im. bł. E. Bojanowskiego,

Środki na realizację powyższych działań „Dziecko” pozyskało w formie konkursów z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Fundacji PZU, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, od Wojewody Wielkopolskiego, Centrum PISOP, Grawer Polska, BZ WBK, PBS w Gostyniu, z Gmin Gostyń, Piaski, Pępowo, Krobia, Pogorzela, Poniec, Borek Wlkp., z Gminy Piaski, z Powiatu Gostyńskiego oraz od biznesowych i prywatnych darczyńców.

Stowarzyszenie „Dziecko” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierają działalność organizacji.

Źródło: Stowarzyszenie Dziecko
Data dodania: 2015-03-08 12:08:05

Inne artykuły