Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dziecko pomaga innym dzieciom i dziękuje

Stowarzyszenie „Dziecko”, oprócz realizacji wielu działań i aktywności w różnych obszarach, od początku swej działalności wspiera dzieci zmagające się z różnymi ciężkimi chorobami i wymagające dodatkowej pomocy. W poprzednich dwóch latach Stowarzyszenie „Dziecko” pomogło ośmiu dzieciom i oraz jednemu dorosłemu i ich rodzinom ciężko doświadczanym przez los.

W ostatnim okresie znaczącą pomoc finansową, rzeczową i prawną oraz wsparcie psychologiczne ze Stowarzyszenia „Dziecko” otrzymuje dziesięcioro dzieci: Adam (lat 7) z Bodzewa, cierpiący na  dysplazję oskrzelowo- płucną, Wiktoria (lat 9) z Drzęczewa, Julka (lat 7) z Gostynia, zmagająca się z nieuleczalną chorobą Werdniga-Hoffmanna, Paweł (lat 10) z Borku Wlkp., Agnieszka (lat 15) ze Smogorzewa, chorująca na białaczkę limfoblastyczną, Alan (lat 8) z Szelejewa, cierpiący na mukowiscydozę, Wiktor (lat 11) z Domachowa, zmagający się z ostrą cukrzycą, Mikołaj (lat 8) z Piasków, dotknięty dziecięcym porażeniem mózgowym, Oskar (lat 6) z Daleszyna, walczący dzielnie z chorobą nowotworową oraz Filip (lat 8) z Gostynia, który utracił wzrok. Filip właśnie otrzymał zakupioną przez Stowarzyszenie „Dziecko” maszynę brajlowską do nauki pisania. Jak podkreśla jego mama p. Justyna: - Bez tego bardzo drogiego jak na nasze możliwości urządzenia, Filipek nie mógłby rozpocząć edukacji szkolnej. A teraz jest nadzieja, że gdy opanuje pisanie alfabetem Braille’a, to w następnych latach już bez problemów będzie mógł korzystać ze specjalnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych. I dodała: - Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Filipka!

Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom zmagającym się z tym, co zgotował im niesprawiedliwy los, Stowarzyszenie „Dziecko” prosi o wpłaty na konto Stowarzyszenia „Dziecko” nr  z podaniem imienia dziecka spośród wymienionych wyżej, dla którego wpłaca swój dar.

Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuje gorąco wszystkim, którzy wspierają charytatywną działalność  „Dziecka”. 

Źródło: Stowarzyszenie Dziecko
Data dodania: 2015-06-22 00:34:06

Inne artykuły