Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dziecko szkoli rodziców

 
Stowarzyszenie „Dziecko”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w Gostyniu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i Szkołą Podstawową w Borku Wlkp. prowadzi warsztaty grupowe dla rodziców mających dzieci z problemami wychowawczymi. Celem tego projektu jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.
Program warsztatów obejmuje między innymi rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, praktyczne wyznaczanie dziecku norm i granic, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu rodziny. Warsztaty obejmują część wykładową i warsztatową (łącznie 50 godzin). Spotkania warsztatowe trwają dwa miesiące i prowadzone są dwa razy w tygodniu w Borku Wlkp. Prowadzą je psycholog i pedagog rodzinny.
Projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców: Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich” uzyskał w drodze konkursu grantowego dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego.
Źródło: opracowanie PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-07-20 08:46:22

Inne artykuły