Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Gostyńskim

Powiatowe święto trzystu sześćdziesięciu

 

 

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin.  Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają ponad 360 pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, ale to również pracownicy administracji i obsługi.

To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Ale potwierdza to przede wszystkim fakt, że ponad 24 000 razy mieszkańcy Ziemi Gostyńskiej skorzystali z wielu różnych form wsparcia, głównie niefinansowych, oferowanych przez powiatowe i gminne jednostki pomocy społecznej w roku 2009.

W Powiecie Gostyńskim obchody Dnia Pracownika Socjalnego na trwałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń. Jest to dzień podziękowań dla pracowników pomocy społecznej za trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu pracę. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia.

Niekwestionowany jest ogrom pracy pracowników pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. Jego obraz w pigułce został zawarty w „Informatorze o instytucjach pomocy społecznej w powiecie gostyńskim” specjalnie wydanym z okazji święta przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W tym roku powiatowe obchody święta pracowników pomocy społecznej odbywały się w Gostyńskim Ośrodku Kultury w Gostyniu. Obok gospodarza organizatorami uroczystości były Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Gostyniu oraz Urząd Miejski w Gostyniu i Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Święto miało szczególny charakter ze względu na 20-lecie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Na tę szczególną uroczystość przybyli najważniejsi włodarze gmin i powiatu: Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Musielak, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Burmistrz Gostynia Jerzy Woźniakowski, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wójt Pępowa Stanisław Krysicki, Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak, Wiceburmistrz Krobi Gerard Misiaczyk, Wiceburmistrz Gostynia Łukasz Burkiewicz oraz radni powiatowi Kazimiera Poślednik i Mirosław Waluś. Licznie przybyli kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, domu usamodzielnień, punktów wsparcia i centrum pomocy rodzinie. Wraz z nimi przybyli też podopieczni placówek pomocy społecznej, zawodowe rodziny zastępcze oraz przedstawiciele mediów. Przybyli też przedstawiciele placówek oświatowych i organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej.

Starosta Gostyński podziękował pracownikom służb społecznych za wytrwałość i wysoki profesjonalizm zawodowy pracowników pomocy społecznej, który często jest zauważany i nagradzany nawet szczeblu ogólnopolskim. Z kolei Wicestarosta Gostyński podkreślił, że  tam, gdzie kończy się urzędnik a zaczyna człowiek, gdzie trzeba ofiarować nie tylko pomocne ręce, ale i serce, tam są pracownicy służb społecznych.

Wyróżniano specjalnymi dyplomami instytucje i organizacje pozarządowe, których działania spowodowały, że Powiat Gostyński zwyciężył w ogólnopolskim konkursie „Powiat przyjazny seniorom: Stowarzyszenie „Dziecko”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gostyniu, Gostyński Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie ”Nie Sami”, Uniwersytet III Wieku w Krobi, Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu, Kongregacja Filipinów na Świętej Górze, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Dziecka w Bodzewie, Urząd Miejski w Krobi, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników dyplomami, nagrodami i kwiatami. Zostali też wyróżnieni najaktywniejsi z wolontariuszy organizacji pozarządowych: Małgorzata Walczak, Jan Rogala, Waldemar Adamczak, Urszula Szefer i Janina Karpińska.

W oficjalną części uroczystości był też spektakl „Świtezianka”, przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu. Dostarczył on wielu radości i został nagrodzony gromkimi brawami

Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników uroczystości, który stał się okazja do wymiany doświadczeń i długich rozmów gości i pracowników pomocy społecznej.

 

 

Osoby wyróżnione w Dniu Pracownika Socjalnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gostyniu i Domem Dziennego Pobytu: Teresa Klonowska, Halina Radoła, Ewa Wagner, Aniela Marciniak, Ewa Glura, Aleksandra Marszałek, Justyna Skowron, Aurelia Barańska, Hanna Jankowiak, Irena Dudek, Agnieszka Szwarc.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi : Maria Bruź, Elżbieta Zwierzyk, Daria Starosta, Irena Polaszek, Justyna Marciniak, Małgorzata Roszyk.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.: Dorota Dutkowiak, Anna Janicka, Danuta Frąckowiak, Karolina Cieślik, Anna Matelska, Natasza Matuszewska, Ilona Niedziela

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu: Jolanta Ostach, Maria Śmigielska.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli: Renata Sierszulska, Katarzyna Krystek, Małgorzata Król, Olena Fahner.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie: Mariola Żelazna, Alina Leśniak, Halina Gorzkowska, Aneta Grzymisławska, Bogumiła Ficek.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie: Grzegorz Czułno, Monika Bzdęga, Ryszard Styziński,

Maria Święcicka, Mieczysława Piskunowicz, Irena Holc, Ewa Andrzejewska, Barbara Nowak, Violetta Krzywik.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie: Grażyna Wira, Maria Majchrzak, Maria Szczęsna,

Rafał Dykcik, Piotr Grzemski.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie: Ryszard Janaszak, Bożena Wencel, Swietłana Figiel, Jan Zaremba, Małgorzata Turczyniak, Beata Sabat, Piotr Krakowski, Elżbieta Waleńska, Hanna Bartkowiak.

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach: Zbigniew Polowczyk, Tomasz Nawrot, Halina Bugzel, Renata Klauzińska, Agnieszka Gronowska, Alina Kaźmierczak, Olena Radczyk, Joanna Lepszak, Lilla Wojtaszyk.

Dom Dziecka w Bodzewie: Karolina Dolata, Lucyna Masztalerz, Małgorzata Lisiecka.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Halina Kubiak, Anna Sowula.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Natalia Hajnsz, Mirosław Sobkowiak.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-11-19 23:44:36

Inne artykuły