Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Festiwal Bez Barier zaprasza artystów niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w XV Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym  „Bez Barier”– Święta Góra 2014 r. Konkursy wraz z działaniami towarzyszącymi odbędą się 6 września 2014 r. (sobota) na Świętej Górze w Piaskach k. Gostynia (ogrody Zespołu Klasztornego Kongregacji Oratorium Księży Filipinów).

Warunki uczestnictwa  w konkursie piosenki „ Muzyka Bez Barier”  jestzgłoszenie udziału uczestnika (zawierające imię i nazwisko artysty, wiek, stopień niepełnosprawności, adres, tytuł i autora piosenki) do 29 sierpnia 2014 r. na adres PCPR w Gostyniu. Czas łączny wystąpienia nie może przekroczyć 8 minut (maksymalnie 2 utwory). Organizatorzy zapewniają odtwarzacze CD oraz nagłośnienie instrumentów. Konieczne jest zgłoszenie instrumentarium i liczby mikrofonów dla wykonawców.

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Sztuka Bez Barier”:
Kategoria I: prace wykonywane na żywo

- zgłoszenie udziału (imię, nazwisko, wiek, stopień niepełnosprawności, adres, technika – ołówek, kredka, farby itd.) do 29 sierpnia 2014 r. na adres PCPR w Gostyniu. Uczestnicy konkursu na żywo przyjeżdżają z własnymi materiałami.

Dodatkowe warunki:

1. Jedna placówka do konkursu może zgłosić maksymalnie 5 uczestników

2. Prace powstają tylko i wyłącznie w trakcie trwania konkursu (czas ok. 3 godzin), tym samym nie zostaną dopuszczone prace częściowo wykonane. Przed rozpoczęciem konkursu materiały uczestników zostaną sprawdzone przez organizatorów.

kategoria II: prace gotowe

– podpisanych i dostarczonych do PCPR w Gostyniu do 1 września 2014 r. (decyduje data wpływu) wraz z pisemnym zgłoszeniem (imię, nazwisko, placówka/organizacja, stopień niepełnosprawności, tytuł pracy, technika).

 

Adres i kontakt: PCPR w Gostyniu – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, mail: pcpr@gostyn.pl, tel/faks 65-572-75-28

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-08-14 21:44:50

Inne artykuły