Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Gostyń szkolił koordynatorów z całej Polski

 

Zmiany w systemie pomocy społecznej spowodowały, że pojawił się wymóg zatrudniania nowych pracowników w obszarze wspierania rodziny. Są nimi koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Pojawiła się też potrzeba przygotowania do pracy tych, którzy chcieliby być zatrudnieni
w tej grupie zawodowej. Zareagowało na tę potrzebę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych  i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM", w którego skład wchodzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

                OSPiMOPR "CENTRUM" we współpracy z PCPR w Gostyniu, w oparciu o doświadczenia i materiały gostyńskiej placówki, w szczególności Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie, przygotowało dwa szkolenia w tym zakresie.

                Pierwsze odbyło się w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z rodziną” w Zakopanem. Skierowane było do kadry kierowniczej PCPR i MOPR. Jak ocenił prezes OSPiMOPR "CENTRUM" Andrzej Smulczyński:  -Było to bardzo udane merytoryczne spotkanie. W opinii wielu jego uczestników odpowiadające i wychodzące na przeciw aktualnych zadań w Centrach i Ośrodkach. VI Forum odbywało się pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza, Poseł RP Magdaleny Kochan i Starosty Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy - Makowskiego. 

                Drugie, przygotowane na wniosek dyrektorów uczestniczących w VI Forum, przeprowadzono dla koordynatorów. Uczestniczyli w nim koordynatorzy z całej Polski.            Zajęcia wykładowo - warsztatowe w zakresie realizacji pracy koordynatorów na obu prowadził Mirosław Sobkowiak,  wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ‘’Centrum’’ i Dyrektor PCPR w Gostyniu. Na drugim, specjalistycznym szkoleniu wspierała go Joanna Luberadzka-Gruca, Doradca Rzecznika Praw Dziecka, przewodnicząca  Federacji Rodzin Zastępczych. Warto podkreślić, że te kilkudniowe zajęcia zostały poprowadzone w formie wolontariatu.

                - Głównym założeniem szkolenia było pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w zakresie pracy koordynatorów pieczy zastępczej - podsumował je Andrzej Smulczyński Prezes Stowarzyszenia "Centrum".

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-06-07 18:06:45

Inne artykuły