Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Gostyńscy seniorzy kolędują

300 seniorów przybyło 9 grudnia do sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na spotkanie opłatkowe. Zorganizował je Zarząd Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a prowadził Prezes Andrzej Starosta. Spotkanie rozpoczął Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kąkolewo” kolędą „Cicha noc…”. Po niej proboszcz Krzysztof Młynarczyk zaprosił wszystkich do podzielenia się opłatkiem, podkreślając, że ten wyjątkowy chleb ma – tak jak chleb codzienny jednoczy rodziny – połączyć wszystkich w jedną serdeczną wspólnotę. Łamaniu się opłatkiem towarzyszyło wiele ciepłych słów.

Następnie do seniorów zwrócili się z życzeniami goście specjalni. Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński podziękował PZERiI za dobrą współpracę z samorządem powiatowym i zapewnił, że będzie się ona rozwijała, gdyż – niezależnie od wyników wyborów – seniorzy są zawsze ważną grupą dla samorządów powiatowego i gminnych. Wiceburmistrz Gostynia Łukasz Burkiewicz zapewnił o przychylności Gminy Gostyń dla inicjatyw seniorskich. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak podziękował seniorom za ich wyjątkową aktywność społeczną w wielu organizacjach pozarządowych i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. – To, między innymi,  właśnie Państwa wyróżniające się działania na rzecz innych, ale i dla swojego środowiska, przyczyniły się znacząco do zwycięstwa Powiatu Gostyńskiego w ogólnopolskim konkursie „Powiat przyjazny seniorom”.

Kolejną część spotkania wypełniły kolędy i pastorałki śpiewane przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kąkolewo” wspólnie z całą salą. Były też folklorystyczne popisy taneczne. Na koniec Andrzej Starosta poinformował o organizowaniu przez Zarząd PZERiI wyjazdu na turnus rehabilitacyjny w marcu 2011 r.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-12-11 08:39:05

Inne artykuły